JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów II stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w pięciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów drugiego semestru;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Sztukę nowych mediów lub Kino: sztuka – technologia – ideologia;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Słowo i gest w komunikacji medialnej lub Wybrane zagadnienia z imagologii;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Interfejsy w kulturze lub Analizę przestrzeni miejskiej.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności WIDOWISKA KULTUROWE uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów drugiego semestru;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Inscenizację przestrzeni lub Podróżopisarstwo;
 • w rejestracji na przedmiot Interpretacja przekazów audiowizualnych.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA WIZUALNOŚCI uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów drugiego semestru;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Interfejsy w kulturze lub Analizę przestrzeni miejskiej;
 • w rejestracji na przedmiot Interpretacja przekazów audiowizualnych;

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów drugiego semestru;
 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Inscenizację przestrzeni lub Podróżopisarstwo;
 • w rejestracji na przedmiot Interpretacja przekazów audiowizualnych.

I tura rejestracji

od 9 lutego, godz. 10:00 do 16 lutego, godz. 12:00

II tura rejestracji

od 23 lutego, godz. 20:00 do 27 lutego, godz. 12:00

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Druga tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (27.02.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

UWAGA NR 3

Studenci, którzy planują studiować na dwóch specjalnościach, w bieżących turach rejestrują się jedynie na główną wybraną przez siebie specjalność.