JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów I stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego semestru, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Komunikację kulturową lub Analizę i interpretację przekazów medialnych;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Archeologię mediów lub Od reportażu do tabloidu;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Komunikowanie perswazyjne lub Narracje medialne;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Design a komunikacja lub Strategie autokreacji;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Analizę widowisk lub Komunikację masową.

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów czwartego semestru, w której wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Ekspozycje sztuki lub Estetykę popkultury;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Nową rytualność lub Regionalizację w internecie;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Pogranicza mediów lub Interpretację tekstu teatralnego;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Sztukę i multimedia lub Kulturę muzyczną;
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Język w mediach lub Wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy.

I tura rejestracji

od 9 lutego, godz. 10:00 do 16 lutego, godz. 12:00

II tura rejestracji

od 23 lutego, o godz. 20:00 do 27 lutego, godz. 12:00

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (27.02.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.