JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 obowiązują rejestracje studentów kultur mediów na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.us.edu.pl.

I tura rejestracji

od  3 lutego 2014, godz. 20:00 do 13 lutego 2014, godz. 12:00.

II tura rejestracji

od 18 lutego 2014, godz. 20:00 do 28 lutego 2014, o godz. 12:00.

III tura rejestracji

od 3 marca 2014, godz. 20:00 do 10 marca 2014, o godz. 12:00.

UWAGA: UDZIAŁ W REJESTRACJI NA ZAJĘCIA JEST PODSTAWĄ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZALICZENIA Z WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

Studenci I roku kultur mediów uczestniczą w 6 rejestracjach:

  1. na przedmioty obowiązkowe dla drugiego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot);
  2. na pierwszy przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja kulturowa / analiza i interpretacja przekazów medialnych);
  3. na drugi przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: archeologia mediów / od reportażu do tabloidu);
  4. na trzeci przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikowanie perswazyjne / narracje medialne);
  5. na czwarty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: design a komunikacja / strategie autokreacji);
  6. na piąty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analiza widowisk / komunikacja masowa).

Uwaga nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

Uwaga nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji (10.03.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.