JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów II stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sztukę nowych mediów lub kino: sztuka – technologia – ideologia
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: słowo i gest w komunikacji medialnej lub wybrane zagadnienia z imagologii
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: interfejsy w kulturze lub analizę przestrzeni miejskiej

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA WIZUALNOŚCI uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wizualność miasta lub medialne wizerunki teatru
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: interfejsy w kulturze lub analizę przestrzeni miejskiej

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: transgresje medialne lub net art
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: komunikację wizerunkową lub warsztaty nowomedialne

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności WIDOWISKA KULTUROWE uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: arcydzieło a bestseler lub pragmatykę dialogu
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sztukę cytatu lub psychodramę

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA WIZUALNOŚCI uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: design i style życia lub pragmatykę dialogu
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: muzykę a nowe media lub psychodramę

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA uczestniczą w trzech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: arcydzieło a bestseler lub design i style życia
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sztukę cytatu lub muzykę a nowe media

Termin rejestracji

Rejestracje odbędą się od 11 lutego, godz. 12:00 do 16 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.