JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla kultur mediów 1 i 2 stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/​2015 obowiązują rejestracje studentów KULTUR MEDIÓW (studia stacjonarne I i II stopnia) na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje dokonywane są w systemie USOSweb.

I tura rejestracji

I rok studiów I i II stopnia:
od 7 października 2014, godz. 10:00 do 9 października 2014, godz. 20:00;
II rok studiów I stopnia:
od 3 października 2014, godz. 9:00 do 6 października 2014, godz. 23:59.

II tura rejestracji

Wszystkie lata kultur mediów I i II stopnia:
od 13 października 2014, godz. 20:00 do 16 października 2014, godz. 12:00.

UWAGA: UDZIAŁ W REJESTRACJI NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA JEST OBOWIĄZKOWY I ZARAZEM KONIECZNY, ABY MÓC UBIEGAĆ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI O ZALICZENIE PRZEDMIOTU.

Studenci I roku kultur mediów (studia I stopnia) uczestniczą w 1 rejestracji:

  1. na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot); UWAGA! Studenci rejestrują się do tych grup, w których będą uczęszczać na zajęcia z lektoratów!

Studenci II roku kultur mediów (studia I stopnia) uczestniczą w 5 rejestracjach:

  1. na przedmioty obowiązkowe dla trzeciego semestru (gdzie muszą wybrać każdy przedmiot);
  2. na pierwszy przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: muzyka w kulturze, poetyka telewizji);
  3. na drugi przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: antropologia widza, media a studia genderowe);
  4. na trzeci przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Śląsk – kulturowy design, medialne transformacje przestrzeni publicznych);
  5. na czwarty przedmiot do wyboru (gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: teatr w kulturze, wirtualność w kulturze).

Studenci I roku kultur mediów (studia II stopnia) uczestniczą w 3 rejestracjach:

  1. na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (należy wybrać każdy przedmiot); UWAGA! Studenci rejestrują się do tych grup, w których będą uczęszczać na zajęcia z lektoratów!
  2. na pierwszy przedmiot do wyboru (należy wybrać jeden z dwóch przedmiotów: kultura masowa i popularna, socjobiologia rozrywki);
  3. na drugi przedmiot do wyboru (należy wybrać jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja wiedzy, media w kulturze uczestnictwa).

UWAGA nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu drugiej tury rejestracji (16.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.