JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na zajęcia w USOS dla kulturoznawstwa – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Uwaga nr 1

Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym terminie. Harmonogramy są udostępniane na stronie inksi.us.edu.pl. Z uwagi na długi czas migracji danych, korekty planów w systemie USOSweb pojawiają się z opóźnieniem, dlatego za najbardziej aktualną wersję harmonogramu należy uznać tę, która została umieszczona na stronie INKSI.

Rejestracje

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kulturoznawstwa, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: historia filmu polskiego lub historia teatru polskiego<./li>

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów czwartego semestru kulturoznawstwa, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analiza przekazów reklamowych lub język w mediach,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: lektura literatury najnowszej lub literatura dokumentu osobistego,
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: edukacja medialna lub wiedza o telewizji,
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki lub estetyka popkultury,
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dzieje obyczaju lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

Studenci III roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:


 • w rejestracji na wirtualny przedmiot praktyka zawodowa,
 • w rejestracji na seminaria licencjackie II, w której wybierają seminarium swojej specjalizacji,
 • w rejestracji na przedmiot specjalizacyjny II, w której wybierają przedmiot swojej specjalizacji,
 • w rejestracji na warsztaty animacji kultury, w której wybierają przedmiot swojej specjalizacji,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: folklor polski lub kultura języka.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA MIASTA uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmioty wspólne wszystkich specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH uczestniczą w dwóch rejestracjach: 


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmioty wspólne wszystkich specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmioty wspólne wszystkich specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH uczestniczą w jednej rejestracji:

 • na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA uczestniczą w jednej rejestracji:


 • na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych II stopnia specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY uczestniczą w jednej rejestracji: 


 • na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Terminy rejestracji

od 12 lutego, godz. 17:00 do 15 marca, godz. 17:00

Uwaga nr 2

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 3

Student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis Z-cy Dyrektora Instytutu. W przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.