JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na zajęcia dla studiów niestacjonarnych – Kultury mediów

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Termin rejestracji

  • od 19 października, godz. 18:00 do 10 listopada, godz. 23:59.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają przedmiot: komunikacja wiedzy.

Termin rejestracji

  • od 19 października, godz. 18:00 do 10 listopada, godz. 23:59.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmiot do wyboru (przesunięcie o 10 minut). Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretny przedmiot do wyboru widoczne są w serwisie USOSWeb.