JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na zajęcia dla Kultur mediów, studia niestacjonarne MU

REJESTRACJE NA ZAJĘCIA – KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 studenci niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kultury mediów biorą udział w rejestracjach na zajęcia w systemie USOSweb.

Studenci I roku kultur mediów studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kultura uczestnictwa lub socjobiologia rozrywki.

Termin rejestracji

 • od 24 października, godz. 15:00 do 31 października, godz. 23:59.
  • Uwaga nr 1

   Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

   Uwaga nr 2

   W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Z-ca Dyrektora Grupy Kierunków – dr Julia Legomska, która – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu. Wniosek, z którym student zgłasza się do Z-cy Dyrektora Grupy Kierunków, musi zostać wcześniej zaopiniowany przez prowadzących zajęcia, wyrażających zgodę na opuszczenie i/lub przyjęcie studenta do grupy.