JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kulturoznawstwo I stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej lub wybrane zagadnienia z historii Polski od schyłku I Rzeczpospolitej.

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: modernizm w kulturze polskiej lub teatr XX w.

Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w siedmiu rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów piątego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają przedmiot główne kierunki filmu światowego;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: analizę przekazów telewizyjnych lub pogranicza filmu;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: teatr XX w. lub antropologię teatru;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kulturę globalną – kulturę lokalną lub uniwersalne i lokalne uwarunkowania współczesnych kultur narodowych;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: estetykę i sztukę polską lub polskie kino popularne;
 • w rejestracji na przedmiot specjalizacyjny I, gdzie wybierają przedmiot specjalizacyjny I swojej specjalności;
 • w rejestracji na przedmiot organizacja kultury, gdzie wybierają przedmiot organizacja kultury swojej specjalności.

Rejestracje odbędą się w terminie

 • od 28 września, godz. 18:00 do 15 października, godz. 23:59. Rejestracje na przedmioty do wyboru będą zaczynać się co kolejne 10 minut.
 • UWAGA NR 1

  Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

  UWAGA NR 2

  W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Studentów wszystkich lat obowiązuje ta sama procedura zmiany grupy. Student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis Z-cy Dyrektora Instytutu. W przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.