JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria magisterskie dla II MU

II rok kulturoznawstwa SD MU

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl.

TERMINY REJESTRACJI

5 grudnia 2013, godz. 20:00 do 19 grudnia 2013, godz. 23:59.

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie swojej specjalności:

  • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM)
  • TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY (TAK)
  • KULTURA LITERACKA (KL)
  • KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK)
  • TEATROLOGIA (T)

Niezalogowanie się na seminarium będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.