JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria magisterskie 2016 – kultury mediów

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia
W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno lub dwa seminaria magisterskie swojej specjalności:


  • KOMUNIKACJA MEDIALNA
  • WIDOWISKA KULTUROWE
  • KULTURY WIZUALNE
  • PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA

Rejestracje odbędą się w terminie


od 12 grudnia, godz. 20:00 do 18 grudnia, godz. 23:59Uwaga nr 1


Niezalogowanie się na seminarium będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia. Bez rejestracji na seminarium nie będzie możliwa rejestracja na odpowiednią specjalność w terminie późniejszym.UWAGA NR 2


Limity w grupach zostały przygotowane zgodnie z listą dostarczoną przez studentów po spotkaniach specjalnościowych. W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy seminaryjnej, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Zastępca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.