JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria licencjackie

Jutro, czyli 24 czerwca o godz. 20-tej rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na seminaria licencjackie. Rejestracje mają charakter obowiązkowy dla studentów II roku studiów dziennych w zakresie kulturoznawstwa. Każdy student może wybrać jedno spośród sześciu proponowanych seminariów:

  • promotor dziedzictwa kulturowego,
  • organizator instytucji życia literackiego,
  • estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej,
  • organizator i promotor widowisk,
  • organizator i promotor projektów medialnych,
  • specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami.

I tura rejestracji:

od 24 czerwca 2014 o godz. 20:00. do 30 czerwca 2014 o godz. 12:00.

II tura rejestracji:

od 3 lipca 2014 o godz. 20:00 do 7 lipca 2014 o godz. 12:00.

III tura rejestracji:

od 9 września 2014 o godz. 20:00 do 15 września 2014 o godz. 12:00.

UWAGA 1

Udział w rejestracji na seminaria nie zwalnia studenta z konieczności udziału w rejestracjach na wszystkie pozostałe zajęcia. Rejestracje te odbędą się na przełomie września i października 2014.

Uwaga 2

Wszyscy studenci muszą dokonać wyboru seminarium. Możliwe jest przerejestrowanie się do innej grupy seminaryjnej w miarę wolnych miejsc (przeznaczone są na to druga i trzecia tura rejestracji). Nie przewiduje się dodatkowych rejestracji dla osób, które nie zapisały się do żadnej grupy. Osoby takie zostaną dopisane do grup, w których pozostały wolne miejsca. Po zakończeniu internetowych rejestracji w osobowy skład grup będą mogli ingerować jedynie pracownicy dziekanatu w oparciu o specjalną zgodę wydaną przez kierownictwo Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Zgoda taka wydawana będzie jedynie w uzasadnionych przypadkach i na wniosek studenta.