JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia

Obowiązkowe rejestracje na seminaria licencjackie odbędą się w systemie USOSweb.

Studenci II roku KULTUROZNAWSTWA studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają do wyboru seminaria:

  • estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej,
  • organizator i promotor projektów medialnych,
  • organizator instytucji życia literackiego,
  • promotor dziedzictwa kulturowego,
  • specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami,
  • specjalista ds. widowisk teatralnych.

I tura rejestracji

od 13 czerwca, godz. 17:00 do 17 czerwca, godz. 20:00

II tura rejestracji

od 22 czerwca, godz. 17:00 do 24 czerwca, godz. 20:00

UWAGA NR 1

Studenci zamierzający realizować program dwóch specjalizacji wybierają w trakcie rejestracji dwa seminaria. Rejestracja na dwa seminaria będzie uznawana za OSTATECZNĄ i WIĄŻĄCĄ deklarację wyboru dwóch specjalizacji. Podejmując ją, student zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach i seminariach przeznaczonych dla obu specjalizacji. Oznacza to, iż w kolejnej turze rejestracji nie będzie możliwości rezygnacji z uczestniczenia w dwóch specjalizacjach; studenci będą jedynie mogli zmieniać już wybrane seminaria na inne, w których limit nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie seminaryjnej, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup seminaryjnych. Po zakończeniu II tury rejestracji (24.06.) o przepisaniu studenta z jednej specjalizacji na inną będzie mógł decydować jedynie Z-ca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.