JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria licencjackie

KULTUROZNAWSTWO i KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia

Obowiązkowe rejestracje na seminaria licencjackie odbędą się w systemie USOSweb.

  Studenci II roku KULTUROZNAWSTWA studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają do wyboru seminaria:

 • estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • organizator i promotor projektów medialnych,
 • organizator instytucji życia literackiego,
 • promotor dziedzictwa kulturowego,
 • specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami,
 • specjalista ds. widowisk teatralnych.
  Studenci II roku KULTUR MEDIÓW studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają do wyboru seminaria:

 • specjalista ds. filmu i nowych mediów,
 • specjalista ds. mediów i komunikacji,
 • specjalista ds. przestrzeni wizualnych.

I tura rejestracji

od 16 czerwca, godz. 20:00 do 22 czerwca, godz. 12:00

II tura rejestracji

od 24 czerwca, godz. 20:00 do 29 czerwca, godz. 12:00

III tura rejestracji

od 3 września, godz. 20:00 do 7 września, godz. 12:00

UWAGA NR 1

Studenci zamierzający realizować program dwóch specjalizacji wybierają w trakcie rejestracji dwa seminaria. Rejestracja na dwa seminaria będzie uznawana za ostateczną i wiążącą deklarację wyboru dwóch specjalizacji. Podejmując ją, student zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach i seminariach przeznaczonych dla obu specjalizacji. Oznacza to, iż w kolejnych turach rejestracji nie będzie możliwości rezygnacji z uczestniczenia w dwóch specjalizacjach; studenci będą jedynie mogli zmieniać już wybrane seminaria na inne, w których limit nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie seminaryjnej, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II i III tura są przeznaczone na ewentualne zmiany grup seminaryjnych. Po zakończeniu III tury rejestracji (07.09.) o przepisaniu studenta z jednej specjalizacji na inną będzie mógł decydować jedynie Zastępca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.