JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria dla studentów niestacjonarnych

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Studenci I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie:

  • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM)
  • ESTETYKA MIASTA (EM)
  • TEATROLOGIA (T)

I tura rejestracji

od 2 lutego, godz. 19:00 do 7 lutego, godz. 23:59

II tura rejestracji

od 19 lutego, godz. 19:00 do 24 lutego, godz. 23:59

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na seminarium będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia. Bez rejestracji na seminarium nie będzie możliwa późniejsza rejestracja na inne przedmioty.

UWAGA NR 2

Limity w grupach zostały przygotowane zgodnie z listą dostarczoną przez studentów po spotkaniu specjalnościowym. W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy seminaryjnej, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Druga tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany grup. Po zakończeniu drugiej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie Zastępca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.