JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na seminaria dla II roku MU KSD

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne drugiego stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb dla studentów II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Studenci uczestniczą w jednej rejestracji i wybierają jedno seminarium magisterskie swojej specjalności:

  • KOMUNIKACJA KULTUROWA
  • FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
  • TEATROLOGIA
  • KULTURA LITERACKA
  • TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY

Rejestracje odbędą się w terminie

od 11 marca, godz. 20:00 do 16 marca, godz. 23:59

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na seminarium będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.