JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na przedmioty dla kulturoznawstwa I stopnia 2016/2017

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów drugiego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: historię filmu polskiego lub historię teatru polskiego.

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów czwartego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: język w mediach lub wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy,
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: lekturę literatury najnowszej lub literaturę dokumentu osobistego,
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: edukację medialną lub wiedzę o telewizji,
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: ekspozycje sztuki lub estetykę popkultury,
 • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dzieje obyczaju lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów szóstego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kulturę języka lub folklor polski,
 • w rejestracji na seminaria licencjackie, gdzie wybierają seminarium swojej specjalności,
 • w rejestracji na przedmiot specjalizacyjny II, gdzie wybierają przedmiot specjalizacyjny II swojej specjalności,
 • w rejestracji na warsztaty animacji kultury, gdzie wybierają warsztaty animacji kultury swojej specjalności.

Terminy

Rejestracje odbędą się od 15 lutego, godz. 19:00 do 28 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Od semestru letniego studentów wszystkich lat obowiązuje ta sama procedura zmiany grupy:

 • student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis opiekuna roku lub Z-cy Dyrektora Instytutu;
 • w przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.