JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje na przedmioty dla kultur mediów II stopnia 2016/2017

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w jednej rejestracji:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KULTURY WIZUALNE uczestniczą w jednej rejestracji:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA uczestniczą w dwóch rejestracjach: 


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot interpretacja przekazów audiowizualnych.

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności WIDOWISKA KULTUROWE uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot interpretacja przekazów audiowizualnych.

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą w dwóch rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy,
 • w rejestracji na przedmiot do wyboru, w której wybierają jeden z dwóch przedmiotów: transgresje medialne lub net art.

Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA WIZUALNOŚCI uczestniczą w jednej rejestracji: 


 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe swojej specjalności, w której wybierają każdy przedmiot z listy.

Terminy

Rejestracje odbędą się od 15 lutego, godz. 20:00 do 28 lutego, godz. 23:59.

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA NR 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. Od semestru letniego studentów wszystkich lat obowiązuje ta sama procedura zmiany grupy:

 • student pragnący dokonać zmiany grupy powinien uzyskać na pisemnym podaniu podpis zarówno prowadzącego, którego grupę opuszcza, jak i prowadzącego grupę, do której chce dołączyć oraz podpis opiekuna roku lub Z-cy Dyrektora Instytutu;
 • w przypadkach szczególnych (IOS, powroty z urlopów dziekańskich, przypadki losowe i związane z tym problemy z dostępem do logowań) studenci mogą się zgłaszać bezpośrednio do Z-cy Dyrektora Instytutu.

UWAGA NR 3

Studenci I roku, którzy planują studiować na dwóch specjalnościach, rejestrują się jedynie na główną wybraną przez siebie specjalność. W celu dołączenia do zajęć drugiej specjalności, należy zgłosić się z kierowanym do Dziekana podaniem i listą przedmiotów do Z-cy Dyrektora Instytutu, który opiniuje oba pisma.