JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje dla studiów niestacjonarnych

KULTUROZNAWSTWO, studia niestacjonarne II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej z trzech rejestracji:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEORIA I ANTROPOLOGIA KULTURY, w której studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności KOMUNIKACJA KULTUROWA, w której studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy
  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe specjalności TEATROLOGIA, w której studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy

Rejestracje odbędą się w terminie

od 1 marca, godz. 15:00 do 15 marca, godz. 23:59

UWAGA NR 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.