JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje w USOS dla studiów niestacjonarnych

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów KULTUROZNAWSTWA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl.

I tura rejestracji

I stopnia: od 19.02.2014, godz. 19:00 do 26.02 2014, godz. 23:59.
II stopnia: od 19.02.2014, godz. 19:00 do 26.02 2014, godz. 23:59.

II tura rejestracji

I stopnia: od 03.03.2014, godz. 19:00 do 06.03.2014, godz. 23:59.
II stopnia: od 03.03.2014, godz. 19:00 do 06.03.2014, godz. 23:59.

III tura rejestracji

I stopnia: od 10.03.2014, godz. 19:00 do 17.03.2014, godz. 23:59.
II stopnia: od 10.03.2014, godz. 19:00 do 17.03.2014, godz. 23:59.

Studenci III roku studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w rejestracjach:

  1. na przedmiot do wyboru (muszą wybrać JEDEN z dwóch przedmiotów: Kultura języka LUB Folklor polski);
  2. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR PROJEKTÓW MEDIALNYCH (OPPM) dla 6 semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
  3. na przedmioty obowiązkowe specjalności ORGANIZATOR I PROMOTOR WIDOWISK (OPW) dla 6 semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
  4. na przedmioty obowiązkowe specjalności MODERATOR PROCESÓW KOMUNIKACYJNYCH (OMPK) dla 6 semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot).

Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w rejestracjach:

  1. na przedmioty obowiązkowe specjalizacji FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH (FWM) [MEDIOZNAWSTWO] dla 4 semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot);
  2. na przedmioty obowiązkowe specjalizacji KOMUNIKACJA KULTUROWA (KK) dla 4 semestru (rejestracja dotyczy tylko studentów tej specjalności, którzy muszą w jej ramach wybrać KAŻDY przedmiot).

Uwaga nr 1

Pominięcie przez studenta w rejestracji jakiegokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub niewybranie przedmiotów do wyboru będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników danych zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

UWAGA nr 2

Osoby, które po zakończeniu pierwszej tury rejestracji będą zmuszone do zmiany grupy na którymkolwiek z przedmiotów, powinny skorzystać z drugiej lub trzeciej tury logowania i przerejestrować się do innych grup, w których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA nr 3

Po zakończeniu trzeciej tury rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy lub na inne zajęcia będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wystawić pisemne zaświadczenie o przeniesieniu, z jakim student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.