JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje dla studiów licencjackich – kultury mediów

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy.

Studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla studentów trzeciego semestru, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: muzyka w kulturze, poetyka telewizji;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: antropologia widza, media a studia genderowe;
 • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: Śląsk – kulturowy design, medialne transformacje przestrzeni publicznych;
 • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: wirtualność w kulturze, teatr w kulturze.

Studenci III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w czterech rejestracjach:

 • w rejestracji na przedmioty wspólne, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
 • w rejestracji na seminaria, gdzie wybierają seminarium (lub seminaria) zgodne z nazwą swojej specjalizacji;
 • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: kultury globalne – kultury lokalne, transformacje audiowizualności;
 • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: sacrum w sieci, teatr i nowe media.

Termin rejestracji

 • od 29 września, godz. 12:00-13:00 do 20 października, godz. 20:00.

Uwaga nr 1

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania z nich zaliczenia.

Uwaga nr 2

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji (20.10.) o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mógł decydować jedynie opiekun roku, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.

Uwaga nr 3

W bieżącym semestrze obowiązują inne godziny rozpoczęcia rejestracji na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Szczegółowe informacje o porze rozpoczęcia logowań na konkretne przedmioty do wyboru widoczne są w serwisie USOSWeb.