JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Rejestracje USOSweb dla kultur mediów

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia

Obowiązkowe rejestracje na specjalizację odbędą się w systemie USOSweb.

Studenci II roku KULTUR MEDIÓW studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dokonują wyboru specjalizacji poprzez wybór przedmiotu specjalnościowego. Studenci mają do wyboru specjalizacje:

  • specjalista ds. filmu i nowych mediów,
  • specjalista ds. mediów i komunikacji,
  • specjalista ds. przestrzeni wizualnych,
  • specjalista w zakresie sztuk widowiskowych,
  • specjalista ds. kultury literackiej.

I tura rejestracji

od 13 czerwca, godz. 17:00 do 17 czerwca, godz. 20:00

II tura rejestracji

od 22 czerwca, godz. 17:00 do 24 czerwca, godz. 20:00

UWAGA NR 1

Studenci zamierzający realizować program dwóch specjalizacji wybierają w trakcie rejestracji dwa przedmioty specjalnościowe. Rejestracja na dwa przedmioty będzie uznawana za OSTATECZNĄ i WIĄŻĄCĄ deklarację wyboru dwóch specjalizacji. Podejmując ją, student zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach i seminariach przeznaczonych dla obu specjalizacji. Oznacza to, iż w kolejnych turach rejestracji nie będzie możliwości rezygnacji z uczestniczenia w dwóch specjalizacjach; studenci będą jedynie mogli zmieniać już wybrane przedmioty na inne, w których limit nie został jeszcze osiągnięty.

UWAGA NR 2

Wybór przedmiotu specjalnościowego jest równoznaczny z wyborem grupy seminaryjnej. Rejestracje na seminaria odbędą się w późniejszym terminie.

UWAGA NR 3

W razie braku miejsca w preferowanej grupie, należy zapisać się do innej grupy, w której limit miejsc nie został osiągnięty. II tura jest przeznaczona na ewentualne zmiany przedmiotów specjalnościowych. Po zakończeniu II tury rejestracji (24.06.) o przepisaniu studenta z jednej specjalizacji na inną będzie mógł decydować jedynie Z-ca Dyrektora INKSI ds. Dydaktycznych, który – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać stosowną opinię na złożonym przez studenta piśmie uzasadniającym prośbę o przeniesienie, z którym student powinien się następnie zgłosić do dziekanatu.