JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Publikacja: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.): Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 352.

O publikacji

Książka Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej pod redakcją Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej i Emilii Wieczorkowskiej rejestruje i prezentuje szeroki obraz wpływu aktualnych odkryć i nowych teorii biologicznych (m.in. z obszaru etologii, psychologii ewolucyjnej, neurobiologii, neo-ewolucjonizmu, memetyki) na nauki humanistyczne. Czytelnik znajdzie w niej nie tylko informacje o najnowszych rozstrzygnięciach biologów na temat neuronów lustrzanych, pracy mózgu, altruizmu i moralności zwierząt, pasożytnictwie memów internetowych czy doświadczeniach przeprowadzanych przez twórców bio-artu. Dowie się także, jak nowa humanistyka (od etyki, socjologii, psychologii, medioznawstwa, antropologii kulturowej po językoznawstwo i literaturoznawstwo) reaguje dzisiaj na wyniki eksperymentów i wiedzę nauk przyrodniczych, zmieniających antropocentryczny obraz świata w duchu posthumanizmu. Lektura konieczna dla zainteresowanych „trzecią kulturą”.

O Autorach

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny UŚ, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego; antropolog kultury, memetyk.

Zainteresowania badawcze: ontologia idei i metodologia badań nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz komunikacja kulturowa w kontekście teorii systemów i nowej biologii, w tym emetyki; szczególnie biologiczne podstawy kultury.

Wybrane publikacje: jedyna w kraju monografia memetyki Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, (Katowice 2008), autorka wielu monografii autorskich i wieloautorskich, ponad 150. artykułów naukowych. Redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, wydawanego od 2005 roku, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura. Ostatnio wydane: Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii , D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, współpraca K. Jaglarz (red.), (Katowice 2014); Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, D. Wężowicz-Ziółkowska, A. Pisarek (red.), (Katowice 2013); Fizjologie/transgresje, numer monograficzny „Kultura Współczesna” 3/2013.

Emilia Wieczorkowska, doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka kulturoznawstwa zrealizowanego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (drugi kierunek wiodący: socjologia). Zatrudniona w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie sacrum w kulturze popularnej, kicz religijny, folklor internetowy, a także biologiczne uwarunkowania zachowań kulturowych.

Wybrane publikacje: publikacje m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach z Ulicy”, „Laboratorium Kultury”. Współredaktorka monografii wieloautorskiej Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, współpraca K. Jaglarz (red.), (Katowice 2014). Członkini zespołów redakcyjnych czasopism „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” oraz „Laboratorium kultury”.