JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program konferencji naukowej „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

Dzień pierwszy – 18 maja 2017

Miejsce: Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów (sala nr 211), pl. Sejmu Śląskiego 2

9:30 – uroczyste rozpoczęcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Adam Dziadek (Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego)

dr hab. Beata Gontarz (Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego)

prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Kierownik Zakładu Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego)

9:50 – 11:10  Panel 1

dr Piotr Morawski (UW) Interwencje: tekst, scena, społeczeństwo

dr Piotr Dobrowolski (UAM) Narracje wektorowe. Konteksty ideowe w scenicznych adaptacjach tekstów literackich

dr Łucja Iwanczewska (UJ) Ahistoryczne, przeciw-publiczne – performanse nowych ustanowień

dr hab. Artur Duda (UMK) W co grają reżyserzy? Interpretacyjny i recepcyjny model teatru

11:10–11:30  dyskusja

11:30–11:50  przerwa kawowa

11:50–13:10  Panel 2

prof. dr hab. Ewa Wąchocka (UŚ) Jak opowiedzieć, jak grać tę historię?

dr hab. Grażyna Starak (UŚ) „Zawsze chciałem pisać powieści…”. Specyfika twórczości dramatopisarskiej Bernarda-Marie Koltèsa

mgr Michał Zdunik (UW) Między konstrukcją a dekonstrukcją. Różewiczowskie scenariusze Jerzego Grzegorzewskiego

dr Antoni Winch (IS PAN) Autorzy w poszukiwaniu postaci scenicznych

13:10–13:30  dyskusja

13:30–15:00  przerwa obiadowa

15:00–16:40  Panel 3

dr hab. Joanna Ostrowska (UAM) Od „pisania na scenie” do „jednorazowej dramaturgii”

prof. Miloš Mistrík (Słowacka Akademia Nauk) Teatr autentyczny

dr hab. Juliusz Tyszka (UAM) Pisanie na scenie – od współpracy z dramaturgiem w ramach „work in progress” do autonomicznej kreacji opartej na improwizacjach aktorskich: od eksperymentów Open Theatre (1963-73) do realizacji zespołowych Teatru  Ósmego Dnia (1977-93)

dr Monika Błaszczak (UAM) Przypadek Wery i Elise V. – pisanie dla sceny w ramach „Projektu V.” Laury Leish

Stanisław Godlewski (UAM) Krytyka tworzy (jeszcze) narracje?

16:40–17:00  dyskusja

17:00–18:00  kolacja

18:30–21:00  Koncert w NOSPR

Dzień drugi – 19 maja 2017

Miejsce: Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów (sala nr 211), pl. Sejmu Śląskiego 2

Wydział Filologiczny UŚ (Sala Rady Wydziału), pl. Sejmu Śląskiego 1

9:30–11:10  Panel 4  (Wydział Filologiczny UŚ – Sala Rady Wydziału)

dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna (UŚ) Performans biografii

dr Aneta Głowacka (UŚ) Dyskurs emancypacyjny w teatrze Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak

mgr Kamila Łapicka (UW) Permanentny adaptator własnych tekstów, czyli o przepisywaniu w twórczości Juana Mayorgi

mgr Anna Maria Krasucka (AP) Historia jednego dramatu – o „Babci” Michała Walczaka

mgr Karolina Gregorczyk (UJK) Analiza sztuk Mateusza Pakuły w kontekście ich powstawania

9:30–11:10  Panel 5 (Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów – sala nr 211)

dr Marzenna Wiśniewska (UMK) Ślady pisania dla sceny i „sceny pisma” w archiwum Jana Dormana

mgr Grzegorz Eckert (UŚ) Tekst teatralny we współczesnym teatrze lalek w Polsce

dr Miron Pukan (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) Teatr autorski 

dr Elena Knopová (Słowacka Akademia Nauk) Nieuchwytność nieodzownego w autorskiej twórczości grupy Med a Prach – odejście od słowa i dialogu

mgr Justyna Kowal (UWr) Reportaż jako materiał sceniczny. Teatralne świadectwo „Cynkowych chłopców”

11:10–11:30  dyskusja

11:30–12:00  przerwa kawowa

12:00–13:30  Panel dramatopisarzy (Wydział Filologiczny UŚ – Sala Rady Wydziału):

Julia Holewińska, Artur Pałyga, Marzena Sadocha (prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Wąchocka, dr Aneta Głowacka)

13:30–15:00  przerwa obiadowa

15:00–16:00  Panel 6  (Wydział Filologiczny UŚ – Sala Rady Wydziału)

dr Jacek Mikołajczyk (UŚ) Replica productions: teatralne kopiuj-wklej?

dr Magdalena Figzał (UŚ) O cytacie muzycznym w teatrze

mgr Kamila Paprocka-Jasińska (IT) Konstruowanie narracji scenicznej w spektaklu „Holzwege” Marty Sokołowskiej 

15:00–16:00  Panel 7 (Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów – sala nr 211)

mgr Karolina Wycisk (UJ) Dramaturgia słowa w performansach tanecznych

mgr Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz (UJ) Tarantyzm. Anty-dramaturgia w sztuce Joachima Koestera

mgr Anna Duda (UŚ) „Witaj w moim domu. Medytacja o kobiecie z wydm”. Studium przypadku

16:00–16:30  dyskusja i zakończenie konferencji

 

Program w PDF: Pisanie_dla_sceny_narracje_dla_teatru