JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultury obrazu – Tabu – Edukacja”

 

tabu_mini

Termin: 19–20 października 2016

Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (ul. Francuska 12, Katowice)

Organizatorzy: Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Śląska, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Program

DZIEŃ I (19.10.2016)

 

Powitanie gości

9:00-9:10 Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych –
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka

 

WYKŁADY WPROWADZAJĄCE

9:10-9:30 Urszula Żydek-Bednarczuk (UŚ):
Prowokacja, szokowanie i przekraczanie tabu w reklamie społecznej

9:30-9:50 Daria Mazur (UKW Bydgoszcz):
Przeżycie religijne – przeżycie erotyczne? Refleksje nad filmem Raj: Wiara – Ulricha Seidla

9:50-10:10 Andrzej Gwóźdź (UŚ):
„Jest mur/nie ma muru”, czyli niewidzialna granica w filmach DEFY

10:10-10:30 Tadeusz Miczka (UŚ):
Edukacyjne reperkusje detabuizacji medialnej

 

Sesja I: Obszary tabu w kinie

prowadząca: Barbara Kita

10:35-10:50 Magdalena Kempna-Pieniążek (UŚ): Obszary tabu w kinie biblijnym głównego nurtu

10:50–11:05 Ewa Baszak (Uniwersytet Wrocławski): Mafia we włoskim kinie współczesnym. Czy możemy mówić o tabu?

11:05–11:20 Alicja Mironiuk-Netreba (Uniwersytet Wrocławski): Seksualność osób z niepełnosprawnością, czyli o przełamywaniu tabu na srebrnym ekranie

11:20–11:35 Piotr Czerkawski (Uniwersytet Wrocławski): Tabu obowiązuje do północy. Fenomen amerykańskich „Midnight Movies”

11:35-11:55 Dyskusja

Przerwa kawowa (11:55-12:25)

 

Sesja II: Filmowe przykłady transgresji

prowadzący: Andrzej Gwóźdź

12:25–12:40 Iwona Grodź (UAM): Nieobecne medium. Estetyka jako polityka „nieobecności” w Blue Dereka Jarmana (1993)

12:40–12:55 Hanna Kowalska (Uniwersytet Wrocławski): Tabu w twórczości Todda Solondza

12:55–13:10 Barbara Kita (UŚ): Pornografia u J.-L. Godarda

13:10–13:25 Monika Tarnowska (UŚ): Dyskretny urok filmu. O ukrytych przestrzeniach filmowych w kinie Carlosa Saury

13:25-13:45 Dyskusja

Przerwa obiadowa (13:45–14:30)

 

Sesja III: Tabu w obrazach/tabu w mediach

prowadząca: Urszula Żydek-Bednarczuk

14:30-14:45 Janusz Musiał (UŚ): Tabu w kontekście medium fotografii

14:45-15:00 Małgorzata Malinowska (Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki):
Tabu otaczające sztukę współczesną

15:00–15:15 Anna Maj (UŚ): O potrzebie tabu w sztuce nowych mediów

15:15-15:30 Michał Derda-Nowakowski (Uniwersytet Łódzki): Ikonosfera współczesnego patriotyzmu

15:30–15:50 Dyskusja

 

Sesja IV: Tabu. Varia

prowadząca: Ilona Copik

15:50–16:05 Julia Legomska (UŚ): Transformacja tabu w serwisach parentingowych

16:05–16:20 Łukasz Wróblewski (UJ): Antykonsumpcyjny wymiar wstrętu w Produkcie polskim Sławomira Shuty

16:20–16:35 Przemysław Pieniążek (UŚ): Obrazy nieoglądalne? Tabu choroby,
niepełnosprawności i śmierci w komiksie

16:35–16:50 Martyna Pilarska (UŚ): Szabat i tabu w filozofii Abrahama Joshuy Heschela

16:50-17:10 Dyskusja

17:30 Bankiet

 

Wernisaż zbiorowej wystawy fotografii i sztuki mediów

Kopalnia Obrazu XI – TABU
Kurator wystawy – Janusz Musiał (UŚ)

 

DZIEŃ II (20.10.2016)

Sesja V: Tabuizacja/detabuizacja w edukacji

prowadząca: Anna Maj

9:00–9:45 Ewa Kokot (Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej): Strach przed ciemnością, oswajanie świata – wystawa sztuki najnowszej w kontekście zakazów kulturowych
Pokaz filmu artystycznego Świat-Oswajanie (2011)

9:45–10:00 Ilona Copik (UŚ): Detabuizacja historii i przywracanie pamięci zbiorowej w wymiarze lokalno-regionalnym (projekty edukacyjne muzeum Deportacje’45)

10:00–10:15 Agata Montewska (UKW Bydgoszcz): „Dorastanie nie jest dla dzieci” – o odtabuizowaniu dziecięcej transgresyjności według Kuby Czekaja

10:15–10:30 Barbara Łukaszewicz (UW): Marginesy, przemilczenia, wykluczenia. Tabu w materiałach dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego

10:30–10:45 Agata Rudzińska (UŚ): Tabu w kulturach środkowoeuropejskich wyzwaniem dla lektora języka polskiego jako obcego

10:45–11:05 dyskusja

Przerwa kawowa (11:05–11:25)

 

Warsztaty twórcze

11:25–12:45 OSOBISTE OSWAJANIE
prowadząca: Ewa Kokot

Warsztaty będą polegały na wykonaniu „strasznych maskotek”. Każda z nich odniesie się do oswojenia jakiegoś indywidualnego lęku lub doświadczenia. Zostaną one umieszczone w specjalnych pudełkach, tworząc swoisty art obiekt. Forma warsztatów nawiązuje  do działania Stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki” ze Szczecina z 2011 roku oraz twórczości Władysława  Hasiora i Andrzeja Urbanowicza. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie nieużywanej rzeczy osobistej ( np. rękawiczka).

 

Zwiedzanie wystawy

12:45-13:00 Pokaz Sztuki Kobiet – Aneta Hąc

13:15 – Zakończenie konferencji