JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program konferencji „Kulturowa historia podróżowania”

Ogólnopolska konferencja naukowa KULTUROWA HISTORIA PODRÓŻOWANIA

27–28 listopada 2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
(Katowice, ul. Bankowa 12a)

DZIEŃ 1 – poniedziałek – 27 listopada 2017

09:00–09:45 Wykład gościnny
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski): Homo viator i GPS. Dawne toposy podróży a współczesne przemiany podróżniczej czasoprzestrzeni

10:00–12:05 PANEL I: Przestrzenie turyzmu

dr Patrycja Matusiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach): W poszukiwaniu starych mistrzów: Emiliusz Paulus i turystyka historyczna w starożytności
dr Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): Z bazarów na salony. Strój jako pamiątka z podróży
dr hab. Barbara Pabian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Pamiątki z wakacji – metonimiczny znak podróżowania
mgr Emilia Wieczorkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Syndrom paryski, czyli o konfrontacji turysty z mitem miasta świateł
dr Magdalena Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński): Wszyscy jesteśmy Stalkerami? Wzory osobowe w kontekście doświadczenia turystycznego w Czarnobylskiej Strefie Wysiedlenia

12:20–14:25 PANEL IIa: Codzienność podróży

mgr Izabela Bochnak (Uniwersytet SWPS): Relatywność doświadczania czasu w narracjach Polaków podróżujących na Bliski Wschód z antropologicznego punktu widzenia
dr Iwona A. Oliwińska (Uniwersytet Warszawski): Role, funkcje podróżowania za granicę z perspektywy stylów życia seniorów
dr Andrzej Stachowiak (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział Gdańsk): Podróżowanie do miejsc świętych. Na przykładzie pielgrzymek do Wejherowa
mgr Maria Działo (Uniwersytet Jagielloński): Kufry podróżne – ich zastosowanie w kulturze ludowej w XIX i 1. poł. XX wieku na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia
mgr Pola Zygmunt (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): Tysiąc statków kroczących przez morze piasku – życie karawany

12:20–14:25 PANEL IIb: Podróże do…

mgr Jolanta Jankowska (Politechnika Opolska): Osiemnastowieczne podróże typu Grand Tour jako element kształtowania się kultury wielonarodowej
mgr Mikołaj Paczkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Kto żyje w Afryce? Spotkania z Innym w polskich międzywojennych relacjach podróżniczych
mgr Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa): Międzywojenny Kraków jako cel podróży
mgr Kamil Kozakowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Wypoczynek w cieniu krwawej wojny. Kaukaz na mapie podróżniczej w XIX wieku
Agnieszka Karpiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Wyprawa po trofeum. Podróże do Prypeci

14:25–15:25 Przerwa obiadowa

15:25–17:30 PANEL III: Podróże badaczy kultury

mgr Małgorzata Więzik (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Najważniejsze przyczyny i skutki podróży Antoniego Marcinkowskiego do Odessy i na Krym
mgr Elżbieta Stańczyk (badaczka niezależna): Podróżnik jako badacz kultury. Afrykańskie safari Kazimierza Nowaka
dr Agata Chałupnik (Uniwersytet Warszawski): Mead i Malinowski: płeć (w) podróży / płeć (w) antropologii
dr Roman Chymkowski (Uniwersytet Warszawski): Algieria Germaine Tillion – między antropologią zaangażowaną a polityką
mgr Marcin Krassowski (Uniwersytet Warszawski): Badania terenowe w twórczości Nigela Barleya

17:45–19:30 PANEL IV: Aparaty i reprezentacje

dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Wytwarzanie egzotyki w XVII-wiecznej Holandii
mgr Jakub Dziewit (badacz niezależny): Aparat (w) podróży. Hermeneutyczne koło nastaw fotografii podróżniczej
dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Nasi Dzicy. Konstruowanie medialnego obrazu Obcego przez polskich podróżników przełomu wieków (XIX/XX w. i XX/XXI w.)
dr Wojciech Sternak (Uniwersytet Warszawski): Czekając na Słońce. XIX-wieczna fotografia podróżnicza w technice negatywu papierowego a przypadek podróży skandynawskiej w 2017 roku

DZIEŃ 2 – wtorek – 28 listopada 2017

9:00–9:45 Wykład gościnny
prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński): Podróże Wisłą

10:00–11:45 PANEL V: Podróże w XIX w.

dr hab. Wacław Forajter (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Antropologia podróży dziewiętnastowiecznej. Prolegomena
prof. UŁ dr hab. Jacek Pietrzak (Uniwersytet Łódzki): Henry Morton Stanley – wiktoriański odkrywca. Wokół problemów z biografią i recepcją postaci w kulturze zachodniej
prof. UŁ dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak (Uniwersytet Łódzki): Dziewiętnastowieczne podróże polskich kuracjuszy „do wód” jako doświadczenie kulturowe
dr Piotr Kubkowski (Uniwersytet Warszawski): W kołowrocie idei, spojrzeń i doznań. Podróż rowerowa w końcu XIX wieku na ziemiach polskich (z przeszkodami, oczywiście)

12:00–14:05 PANEL VIa: Podróże religijne

dr Lech Kościelak (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie): Podróże misyjne we wczesnym średniowieczu
mgr Izabella Frąckowiak (Uniwersytet Jagielloński): Pielgrzymowanie do Rzymu – literatura i wielkie jubileusze (1300–1575)
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki): Nie tylko pielgrzymki. Podróże w hagiografii polskiego średniowiecza
prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka (Uniwersytet Gdański): Oczekiwania i rozczarowania. Pielgrzymi podróżujący do Ziemi Świętej w II poł XIX w.
dr Paweł Plichta (Uniwersytet Jagielloński): Wirtualne itineraria do Santiago de Compostela – rekonesans

12:00–14:05 PANEL VIb: Podróże w tekstach – teksty podróżnicze (1)

prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski): Tekst podmoskiewski w literaturze rosyjskiej początku XIX wieku (z zawartości „podróżniczej” czasopisma „Wiestnik Jewropy”)
dr Julia Szołtysek (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Pionierzy zimowej pogoni za słońcem – Georges Sand i Fryderyk Chopin w Valldemossie
dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński): Podróżować, by pamiętać. Polsko-niemieckie pogranicze we współczesnym reportażu literackim
dr hab. Agnieszka Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Od Świętej Góry do Ziarna i krwi

14:05–15:15 Przerwa obiadowa

15:15–17:00 PANEL VIIa: Podróże kobiet

dr Małgorzata Litwinowicz (Uniwersytet Warszawski): Z mapą i parasolką: zapis podróży Elisabeth Craven
mgr Anna Król (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Kobiece sposoby podróżowania po Górnym Śląsku w XIX oraz XX wieku
Michalina Augusiak (Uniwersytet Warszawski): Kapłanki sławy i niezastąpieni towarzysze. O dyskursywnej figurze „dobrej żony podróżnika”
mgr Katarzyna Janik (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie): Kobiety w rozwoju turystyki i podróżowania po Tatrach – od Beaty Łaski do Zofii Radwańskiej-Paryskiej

15:15–17:00 PANEL VIIb: Podróże w tekstach – teksty podróżnicze (2)

dr Anna Rzepka (Uniwersytet Jagielloński): Wybrane świadectwa podróży i eksploracji iberyjskich terenów zamorskich w XVII w. z księgozbioru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa): Diariusz Jakuba Sobieskiego jako itinerarium kulturoznawcze
dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński): Kręgi towarzyskie w diariuszu podróży po Europie Jana Michała Kossowicza (1682–1688)
mgr Agnieszka Markowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Podróż jako kategoria literacka i sposób jej realizacji przez Jana Józefa Szczepańskiego

17:15–19:00 PANEL VIII: Podróżnicze konteksty

mgr Anna Pławecka (Uniwersytet Jagielloński): Podróż a odkrywanie własnej osobowości
mgr Miłosz Markiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Uchodźcy i podmioty nomadycze. Giorgia Agambena i Rosi Braidotti podróżnicza filozofia kultury
mgr Patrycja Waśkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wędrówka Kujaw ku chrześcijaństwu – pięć obrazów z kolegiaty kruszwickiej

Organizatorzy:

Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ
wydawnictwo grupakulturalna.pl
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA

Współpraca i patronaty:

Instytut Książki
Laboratorium Kultury
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego

Mecenas konferencji:

NOVOTEL Katowice Centrum