JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program konferencji „Kicz w kulturach mediów”

Program konferencji: Kicz w kulturach mediów

Termin: 15–16 listopada 2017
Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12 Katowice

ŚRODA, 15 listopada

9:00
Powitanie gości

9:10–9:50
Wykłady wprowadzające
• prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„Made in heaven”. O adiaforyzacji kiczu w kulturze współczesnej
• doc. PhDr. Jaroslav Vančat i PhDr. Daniel Řiha (Univerzita Karlova v Praze)
Kitsch in a Structuralist Understanding

9:50
Przerwa kawowa

10:10–11:50
Sesja I – Kicz w procesie komunikowania
• dr Julia Legomska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Retoryczność kiczu – miejsca wspólne w czasopismach poradnikowych
• dr Krzysztof Kaszewski (Uniwersytet Warszawski)
O kiczowatości językowych elementów autopromocyjnych w informacji medialnej
• mgr Emil Sowiński (Uniwersytet Łódzki)
Kicz vs decydenci. Estetyka polskich filmów reklamowych z lat siedemdziesiątych i ich kolaudacyjna
recepcja
• mgr Paulina Świtała (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kicz w reklamie społecznej
• dr Maciej Pabisek (XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie)
Kicz nasz powszedni na lekcjach języka polskiego. Szanse i zagrożenia dla metodyki

11:50
Dyskusja

12:20 – 13:20
Sesja II – Kicz i definiowanie tożsamości
• dr Ilona Copik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Przaśny posmak śląskości – kicz w kulturze regionalnej
• dr Renata Siuda-Ambroziak (Uniwersytet Warszawski)
Kicz w kulturze latynoamerykańskiej – kazus Brazylii
• mgr Małgorzata Malinowska-Klimek (Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki)
Kicz jako medium promowania wartości społecznych w kinie indyjskim

13:20
Dyskusja

13:40
Obiad

14:40 – 16:00
Sesja III – Kicz jako strategia twórcza
• dr Alicja Głutkowska-Polniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kicz w obszarze dizajnu – perspektywa estetyczna
• dr Marcin Składanek (Uniwersytet Łódzki)
Kicz w wizualizacjach danych
• prof. zw. dr hab. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Pomiędzy sztuką elitarną a egalitarną w interdyscyplinarnym procesie kształcenia artystycznego,
na przykładzie Pracowni Komunikacji Intermedialnej
• dr Monika Górska-Olesińska (Uniwersytet Opolski)
Oblicza cyfrowego kiczu

16:00
Dyskusja

16:20 – 18:00
Sesja IV – Kicz i praca pamięci
• dr Edyta Żyrek-Horodyska (Uniwersytet Jagielloński)
Kicz w służbie pamięci? Polska architektura w reportażach Filipa Springera
• dr Dobrawa Lisak-Gębala (Uniwersytet Wrocławski)
„Kicz, kiczyzm” Justyny Bargielskiej
• dr Arkadiusz Bednarczuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rzeźby uliczne z ławeczką jako przykład społecznego zapotrzebowania na kicz
• dr hab. Janusz Musiał (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Medium fotografii a kicz
• dr hab. Karina Banaszkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kicz jako sztuka uczestnictwa w kulturze. Postprawda, naturalizacja, nostalgia

18:20
Dyskusja

18:40
Bankiet w Centrum Katowice, ul. Jagiellońska 17a (wejście od ul. Królowej Jadwigi).

19:30
Wernisaż zbiorowej wystawy fotografii i sztuki mediów K I C Z, realizowanej w ramach kolektywu
Kopalnia Obrazu.

CZWARTEK, 16 listopada

9:00 – 10:50
Sesja I – Kulturowe konteksty psychologii kiczu
• dr Justyna Bucknall-Hołyńska (Uniwersytet Szczeciński)
Kicz w sitcomie
• dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Więcej światła? Kicz jako strategia obrazowania idei dobra we współczesnym kinie amerykańskim
• dr Barbara Orzeł (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„Miłość w czasach… smart-kultury”. O kiczu w aplikacjach randkowych
• dr Piotr Aptacy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Niewymuszony komizm śmierci – Sam Raimi, Peter Jackson i ich wizja kina „grozy”
• dr hab. Agnieszka Nieracka (Uniwersytet SWPS)
Kino patriotyczne: kicz i fałszywe mity

10:50
Dyskusja

11:20
Przerwa kawowa

11:40 – 13:20
Sesja II – Kicz jako strategia działania
• dr Antonina Szybowska, mgr Emilia Wieczorkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jeleń na rykowisku, czyli rozważania o estetyce ewolucyjnej
• dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Kicz jako przekaz transkulturowy. Analiza zjawiska w perspektywie memetycznej
• prof. zw. dr hab. Marian Oslislo (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
„Skicz” raczej lokalny
• dr Ksawery Kaliski (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Kwestia smaku. Kicz jako narzędzie w pracach multimedialnych
• dr Michał Derda-Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
Horror vacui. Kicz jako postawa i jako wyraz

13:20
Dyskusja

13:50
Zamknięcie konferencji