JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program Konferencji Doktorantów Kulturoznawstwa 2014

koło doktorantow logo

III Doroczna Konferencja Naukowa Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ

Szczyrk, 5-7 grudnia 2014

PROGRAM

Piątek, 5 grudnia 2014

11:30-12:30 mgr Kamil Kozakowski: Polak, Hiszpan, dwa… Czyli o paralelnych losach dwóch imperiów
12:30-13:30 mgr Małgorzata Kołodziej: Sposoby doświadczania przestrzeni w „pozaeuropejskiej inności”
13:30-14:30 mgr Marta Witoń: Wyrazić niewyrażalne – sztuka wobec tematów granicznych. Autor-dzieło-kontekst-odbiorca na przykładzie modernistycznych obrazów samobójstwa w malarstwie
15:00-16:00 mgr Agata Stronciwilk: Wybrane motywy żywieniowe w polskiej sztuce współczesnej
16:00-17:00 mgr Paweł Paszek: Mówione, pisane. Afekt i literatura
17:00-18:00 mgr Adriana Świątek: Huculski obrzęd weselny w obiektywie antropologa widowisk

Sobota, 6 grudnia 2014

10:00-11:00 mgr Anna Duda: Teoria-praktyka-krytyka. Wielość „języków” opisu zjawisk ruchowych w obrębie tańca współczesnego w Polsce
11:00-12:00 mgr Magdalena Szczepocka: Gry fabularne a performatyka
12:00-13:00 mgr Marek Lyszczyna: Transhumanizm wojny. Od fikcji do rzeczywistości
13:00-14:00 mgr Adam Andrysek: Kinostalgia vs mediofilia. Problem pierwszy: marketing filmowy
15:00-16:00 mgr Ewa M. Walewska: Jak zainteresować współczesnych konsumentów? Najnowsze trendy w marketingu i reklamie
16:00-17:00 mgr Karolina Łapińska: Współczesne zjawiska kulturowe: memy internetowe
17:00–18:00 mgr Wojciech Sitek: Elektroniczna biblia pauperum

Niedziela, 07.12.2014

10:00–11:00 mgr Michał Szafraniec: Badania nad grami komputerowymi w Polsce
11:00-12:00 mgr Helena Jadwiszczok-Molencka: Intertekstualność tekstów popkultury
12:00–13:00 mgr Jacek Molencki: Deformacja tekstów kultury w mediach wtórnych
13:00-14:00 mgr Miłosz Markiewicz: Homo perversus. Myśl Markiza de Sade wobec kultury współczesnej