JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Program Jubileuszu 25-lecia Instytutu

PROGRAM JUBILEUSZU

7 grudnia 2017

13:00 Uroczyste Otwarcie

Powitanie Władz Uniwersytetu Śląskiego, Władz Wydziału Filologicznego, Władz Województwa Śląskiego, Dyrektorów Instytutów i Katedr Wydziału Filologicznego, Gości reprezentujących krajowe ośrodki naukowe.

Miejsce: Sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

13:30–15:30 Otwarte wykłady eksperckie

13:30 Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ): Kulturoznawstwo na rozdrożu? Pytania bez odpowiedzi
14:10 Dyskusja
14:30 Prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS, Warszawa): Doda, Wiśnia i my
15:10-15:30 Dyskusja
Miejsce: Sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

16:00 Uroczysty bankiet

Miejsce: Sala Marmurowa, gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wejście od strony Placu Sejmu Śląskiego (wejście dla zaproszonych gości)

8 grudnia

Konferencja naukowa Przestrzenie kultury. Horyzonty historyczne, teoretyczne, metodologiczne

Miejsce: Sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1

9:30–10:45 Panel I

9:30 Prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (IBL PAN, Warszawa): Ciągłość i zmiana. Literatura i media
9:50 Prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa (UAM, Poznań): Wędrówki współczesnego teatrologa: tam (czyli — do teatru) i z powrotem (to znaczy — dokąd?)
10:10 Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk (UAM, Poznań): Wybrane aspekty współczesnej humanistyki: głos w dyskusji
10:30–10:45 Dyskusja
10:45–11:00 Przerwa kawowa

11:00–13:00 Panel II

11:00 Prof. dr hab. Ewa Kosowska (Zakład Teorii i Historii Kultury, INKSI UŚ): Archipelagi polskości
11:20 Dr hab. prof. UŚ Małgorzata Krakowiak (Zakład Kultury Literackiej, INKSI UŚ): Kulturowe mity współczesności w perspektywie badań kultury literackiej
11:40 Prof. dr hab. Lech W. Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Warszawa): W obronie kultury wysokiej i przeciwko poprawności politycznej w kulturze
12:00 Dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna (Zakład Teatru i Dramatu, INKSI UŚ): Transfer kulturowy w polskich tekstach teatralnych
12:20–12:45 Dyskusja
12:45–14:15 Przerwa obiadowa

14:15–15:30 Panel III

14:15 Dr hab. Kazimierz Krzysztofek (SWPS, Warszawa): Jak technologie cyfrowe wpływają na zmianę socjo-kulturową. Próba diagnozy
14:35 Dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska (Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, INKSI UŚ): Realność i wirtualność w epoce obrazów cyfrowych
14:55 Dr Małgorzata Kądziela (Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni, INKSI UŚ): „Kultura” głosu
15:15–15:30 Dyskusja
15:30–15:45 Przerwa kawowa

15:45–17:15 Panel IV

15:45 Dr hab. Stefan Bednarek (UWr, Wrocław): Kulturoznawstwo. Uzyskiwania i propozycje
16:05 Prof. dr hab. Dorota Heck (UWr, Wrocław): Antologia sprzeciwu wobec postmodernizmu. Losy nieistniejącej książki
16:25 Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk, prof. dr hab. Bogdan Zeler, prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Zakład Komunikacji Kulturowej, INKSI UŚ): Transformacje kultury i badań nad kulturą
16:45 Dyskusja, zamknięcie konferencji

 

Wersja PDF:  Program Jubileuszu 25-lecia INKSI UŚ

 

Rada Programowa Jubileuszu

prof. dr hab. Tadeusz Miczka – Dyrektor INKSI UŚ prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
prof. dr hab. Ewa Kosowska
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk
prof. dr hab. Ewa Wąchocka
prof. dr hab. Bogdan Zeler
dr hab. prof. UŚ Małgorzata Krakowiak
dr hab. prof. UŚ Maria Popczyk
dr hab. prof. UŚ Piotr Zawojski
dr hab. Aleksandra Achtelik
dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska
dr hab. Dorota Fox
dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska
dr hab. Anna Gomóła
dr hab. Beata Gontarz
dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek
dr hab. Barbara Kita
dr hab. Aleksandra Kunce
dr hab. Marek Pacukiewicz
dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna
dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska dr hab. Zygmunt Woźniczka
dr hab. Leszek Zwierzyński

Komitet organizacyjny

dr hab. Beata Gontarz
dr Anna Maj