JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

ERASMUS+ 2015/2016

Rekrutacja na praktyki zagraniczne

Kto może się zgłaszać?

Rekrutacja obejmuje studentów kulturoznawstwa i kultur mediów, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, przy czym studenci studiów I stopnia muszą mieć ukończony I rok studiów.

Kryteria oceny kandydatów

  • średnia ocen (od początku studiów)
  • znajomość języka obcego
  • rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawia swoje zainteresowania naukowe oraz motywację do odbycia praktyki w ośrodku zagranicznym

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny
  • wystawione przez Dziekanat zaświadczenie o średniej ocen od początku studiów
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • list motywacyjny z wyszczególnieniem zainteresowań naukowych, uzasadnieniem chęci wyjazdu oraz wyboru ośrodka naukowego
  • wstępna deklaracja ośrodka ze zgodą na przyjęcie na praktykę

Termin i miejsce składania dokumentów

do 10 kwietnia 2015, Sekretariat INKSI, p. 106,
Wydział Filologiczny w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

15 kwietnia, godz. 13:00, p. 211

Uwaga! Zakwalifikowanie w Instytucie nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. O liczbie wyjazdów w ramach programu Erasmus+ Instytut zostanie poinformowany w późniejszym czasie.

Koordynator Erasmus+ w INKSI: dr Jacek Mikołajczyk
Dyżur: pon. 9:45-11:15, p. 210,
Wydział Filologiczny w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1

Dodatkowe informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ są dostępne na stronie www.erasmus.us.edu.pl