JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Powstanie Śląskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Z inicjatywy filmoznawców i medioznawców Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ został powołany Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Oddział jest jednostką terenową Towarzystwa i będzie realizował w naszym regionie jego cele: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych oraz inspirowanie interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy naukowej pomiędzy różnymi środowiskami: naukowymi, artystycznymi i edukacyjnymi zainteresowanymi szeroko pojętymi mediami.

Na spotkaniu powołano Zarząd Oddziału w składzie: dr Ilona Copik – prezes, dr hab. Janusz Musiał (WRiTV UŚ) – wiceprezes, dr Anna Maj – skarbnik, mgr Adam Andrysek – sekretarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Magdalena Kempna-Pieniążek – przewodnicząca, dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska oraz dr hab. Piotr Zawojski. Warto także przypomnieć, że dwóch członków Oddziału Śląskiego PTBFM należy do Zarządu Głównego Towarzystwa: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – wiceprezes oraz dr hab. Barbara Kita – skarbnik. Siedziba Oddziału Śląskiego mieści się w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (pok. 214) Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy do udziału w konferencjach, które pod patronatem PTBFM odbędą się w tym roku: