JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Początek roku akademickiego

KALENDARZ NA NADCHODZĄCE DNI

STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH oraz I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH

2.10.

9:00-14:00 obowiązkowe spotkania informacyjno-adaptacyjne dla studentów Wydziału Filologicznego w Katowicach (Nowa Aula im. Kazimierza Popiołka, Wydział Nauk Społecznych, Katowice, ul. Bankowa 11):

9:00-11:30 I rok licencjatu – kulturoznawstwo (I LIC K)

11:30-14:00 I rok licencjatu – kultury mediów (I LIC KM)

UWAGA: Na czas odbywania spotkań informacyjno-adaptacyjnych Dziekan Wydziału Filologicznego ogłosił godziny dziekańskie (wyłącznie dla studentów I roku studiów I stopnia)

3.10.

10:00-12:45 obowiązkowe spotkania z Dyrekcją Instytutu dla studentów I
roku LIC i MU kulturoznawstwa i kultur mediów

(Wydział Filologiczny, Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, piętro II, sala 208):
10:00-10:45 I rok licencjatu – kultury mediów (I LIC KM)
11:00-11:45 I rok licencjatu – kulturoznawstwo (I LIC KU)
12:00-12:45 I rok studiów magisterskich uzupełniających –
kulturoznawstwo i kultury mediów (I MU KU i KM)

9:00-14:00 obowiązkowe szkolenie biblioteczne

(Czytelnia Ogólna Biblioteki Polonistycznej, Wydział Filologiczny, Katowice, Plac SejmuŚląskiego 1, parter):
9:00-10:15 I rok licencjatu – kulturoznawstwo (I LIC KU)
10:30-11:45 I rok studiów magisterskich uzupełniających –
kulturoznawstwo i kultury mediów (I MU KU i KM)
12:00-14:00 I rok licencjatu – kultury mediów (I LIC KM)

UWAGA: Po odbyciu spotkań oraz szkoleń zajęcia zgodnie z harmonogramem.

4.10.

11:00 inauguracja wydziałowa (Wydział Filologiczny w Sosnowcu – dotyczy także studentów z Katowic, w tym kulturoznawstwa i kultur mediów). W związku z inauguracją Dziekan Wydziału Filologicznego ogłosił w dn. 4.10. godziny dziekańskie

5-6.10.

zajęcia zgodnie z harmonogramem

9.10.

11:00 jubileuszowa 50. inauguracja ogólnouczelniana (sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1 – dotyczy także studentów kulturoznawstwa i kultur mediów)

od 10.10.

zajęcia zgodnie z harmonogramem