Personal branding

Personal branding – kreowanie osobistej marki na rynku pracy

warsztat

Warsztat dotyczy problematyki zarządzania własnym wizerunkiem i budowania osobistej marki na rynku pracy poprzez świadome kształtowanie zawodowej ścieżki (m.in. wybierane praktyki, staże i wolontariat, przebyte szkolenia i kursy, ocena własnych umiejętności twardych i miękkich, tworzenie portfolio, e-portfolio oraz profili na portalach społecznościowo-branżowych itp.)

prowadzenie

mgr Ewa Walewska, mgr Adam Andrysek