Aktualności

XLIX Inauguracja Roku Akademickiego w Uniwersytecie Śląskim

W poniedziałek 3 października 2016 roku o godz. 11:00 na Wydziale Nauk Społecznych w auli im. Kazimierza Popiołka rozpocznie się ogólnouczelniana czterdziesta dziewiąta uroczystość inauguracyjna roku akademickiego. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyk oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w inauguracji.

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultury obrazu – Tabu – Edukacja”

  Termin: 19–20 października 2016 Miejsce: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (ul. Francuska 12, Katowice) Organizatorzy: Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biblioteka Śląska, Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Rejestracje dla studiów magisterskich – kultury mediów

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów magisterskich – kultury mediów.

Rejestracje dla studiów licencjackich – kultury mediów

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów licencjackich – kultury mediów.

Rejestracje dla studiów magisterskich – kulturoznawstwo

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów magisterskich – kulturoznawstwo.

Rejestracje dla studiów licencjackich – kulturoznawstwo

29 września zaczynają się rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb dla studiów licencjackich – kulturoznawstwo.

Kulturoznawca Patrycja Mucha Absolwentem z Pasją w lipcu 2016

Miło nam poinformować, że laureatką plebiscytu Uniwersytetu Śląskiego  Absolwent z Pasją w lipcu 2016 została Pani Patrycja Mucha – absolwentka kulturoznawstwa, specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach.

Rejestracje USOSweb dla kultur mediów

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia Obowiązkowe rejestracje na specjalizację odbędą się w systemie USOSweb. Studenci II roku KULTUR MEDIÓW studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dokonują wyboru specjalizacji poprzez wybór przedmiotu specjalnościowego. Studenci mają do wyboru specjalizacje: specjalista ds. filmu i nowych mediów, specjalista ds. mediów i komunikacji, specjalista ds. przestrzeni wizualnych, specjalista w zakresie sztuk widowiskowych, specjalista ds. kultury literackiej.

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia Obowiązkowe rejestracje na seminaria licencjackie odbędą się w systemie USOSweb. Studenci II roku KULTUROZNAWSTWA studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mają do wyboru seminaria: estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej, organizator i promotor projektów medialnych, organizator instytucji życia literackiego, promotor dziedzictwa kulturowego, specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami, specjalista ds. widowisk teatralnych. I tura rejestracji od 13 czerwca, godz. 17:00 do 17 czerwca, godz. 20:00 II tura rejestracji od 22 […]

Warsztaty medialne dla naszych studentów

W dniach 23-25 maja odbędą się warsztaty medialne z Machinimy. Warsztaty poprowadzi dr Daniel Riha z Uniwersytetu Karola w Pradze, który jest gościem naszego Instytutu w ramach wymiany kadry naukowej dzięki programowi Erasmus+.  

Powstanie Śląskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Z inicjatywy filmoznawców i medioznawców Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ został powołany Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Oddział jest jednostką terenową Towarzystwa i będzie realizował w naszym regionie jego cele: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych oraz inspirowanie interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy naukowej pomiędzy różnymi środowiskami: naukowymi, artystycznymi i edukacyjnymi zainteresowanymi […]

Mistrzostwa Filmowe dla licealistów

Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów liceów w Mistrzostwach Filmowych. Konkurs organizowany jest przez XIV Liceum Ogólnokształcące w Katowicach, Instytucję Filmową Silesia. Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego objął wydarzenie patronatem merytorycznym. Mistrzostwa Filmowe odbędą się 3 czerwca 2016 w katowickim kinie Kosmos (ul. Sokolska 66). Początek o godzinie 9:00. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu: – znajomości historii kina oraz kina […]

Nasz pracownik nowym członkiem-specjalistą PAN

Miło nam poinformować, że dr Jacek Mikołajczyk z Zakładu Teatru i Dramatu INKSI UŚ został powołany w skład Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018 jako członek-specjalista. Tym samym, dołączył do grona naszych pracowników, którzy są członkami Komitetu Nauk o Kulturze PAN – prof. dr hab. Andrzeja Gwoździa, prof. dr hab. Ewy Kosowskiej i dr hab. Anny Gomóły.

ikona terminy

Spotkania specjalizacyjne dla studentów licencjatu

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium specjalizacyjnego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalizacje. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją wątpliwości. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność obowiązkowa. TERMINY SPOTKAŃ kulturoznawstwo II LIC 10 maja (wtorek), godz. 11:30, s. 208 kultury mediów II LIC 10 maja (wtorek), godz. 13:15, s. 208

III Śląska Edycja Przeglądu Filmów Etnograficznych "Oczy i Obiektywy"

Serdecznie zapraszamy na III Śląską Edycję Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”. W tym roku odbędzie się ona w klubie Drzwi Zwane Koniem, w dniach 22-23 kwietnia. Po raz trzeci proponujemy podróż w niezwykły świat filmów etnograficznych. Gwarantujemy, że każdy podróżnik, kulturoznawca, etnograf, filmoznawca, pasjonat sztuki wizualnej oraz wszyscy, którzy mają potrzebę odkrywania nieznanego poczują, że znaleźli się w odpowiednim miejscu!