Aktualności

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 


śp.
prof. zw. dr hab. Jana Ciechowicza 
pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego, cenionego nauczyciela akademickiego, wieloletniego Kierownika Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, badacza teatru i dramatu polskiego XIX i XX wieku, autora licznych prac naukowych, wychowawcę wielu pokoleń studentów, przez wiele lat współpracującego z Zakładem Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego. 
W naszej […]

Jacek_Mikolajczyk_foto_Paweł_Rybałtowski

Dr Jacek Mikołajczyk, pracownik INKSI, dyrektorem Teatru Syrena

Dr Jacek Mikołajczyk, pracownik INKSI, objął stanowisko dyrektora Teatru Syrena w Warszawie. W konkursie pokonał szesnastu kandydatów. Jego koncepcja rozwoju teatru oparta jest na atrakcyjnym repertuarze musicalowym i muzyczno-teatralnym.

Rekrutacja 2017

Kandydatów na studia zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i studiowania właśnie naszych kierunków! Kulturoznawstwo i kultury mediów to pasjonujące studia i ciekawa praca w przyszłości.

Nowa publikacja pod redakcją Miłosza Markiewicza i Agaty Stronciwilk

Miłosz Markiewicz, Agata Stronciwilk, Paweł Ziegler (red.): Pomiędzy tożsamością a obrazem, Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 246. Tożsamość oraz obraz pozostają jednymi z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki. To wokół nich budowane są kolejne teorie, czy wręcz całe dziedziny wiedzy. Autorzy tekstów zawartych w tomie zadają pytanie, co wyłania się ze zderzenia obu pojęć. Przedmiotem ich zainteresowań jest więc nie tożsamość bądź obraz, ale wszystko to, co odnajdziemy […]

Wywiad z dr Małgorzatą Kądzielą o performatywności w muzyce

Polecamy wywiad na temat performatywności w muzyce z dr Małgorzatą Kądzielą, pracownikiem Zakładu Estetyki i Antropologii Przestrzeni INKSI UŚ, który ukazał się z czasopiśmie internetowym „MEAKultura”.

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 26 lipca 2017 roku zmarła prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska filozofka, wybitna badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowana w powstanie i rozwój kulturoznawstwa w Polsce. Członkini Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Członkini Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Przewodnicząca Rady Redakcyjnej „Kultury Współczesnej”, Członkini Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Kulturoznawczego”, Członkini Rady Programowej III Zjazdu […]

CFP: Konferencja „Kulturowa historia podróżowania”

Konferencja „Kulturowa historia podróżowania” Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”

26 maja 2017 w Muzeum Historii Katowic odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etno-grafie, kulturo-grafie”. Wydarzenie to jest międzynarodowym projektem interdyscyplinarnym, łączącym namysł antropologiczny, etnograficzny, kulturoznawczy, historyczny i literaturoznawczy. Uczestnikami konferencji będą młodzi badacze z takich krajów jak: Kirgistan, Włochy, Azerbejdżan, Gruzja, Ukraina, Chorwacja, Rosja, Turcja, Chiny i Polska, reprezentujący różne ośrodki badawcze. Prelegenci zaprezentują wyniki swoich badań. Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Program konferencji naukowej „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”

Dzień pierwszy – 18 maja 2017 Miejsce: Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów (sala nr 211), pl. Sejmu Śląskiego 2 9:30 – uroczyste rozpoczęcie konferencji: prof. zw. dr hab. Adam Dziadek (Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego) dr hab. Beata Gontarz (Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego) prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Kierownik Zakładu Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego) 9:50 – 11:10  Panel 1 dr Piotr […]

Nowa publikacja: Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione

W nowej książce Aleksandry Kunce w centrum oglądu znajduje się człowiek lokalny, a wraz z nim doświadczenie kulturowe, które skrywa filozofię lokalności i opowieść o miejscu. Czym byłaby idea lokalności? Czy można podróżować bez idei domu? Czy człowiek lokalny ma moc tworzenia świata? Te i inne pytania towarzyszą rozważaniom nad człowiekiem umiejscowionym.

Propozycja praktyk studenckich w Muzeum Hutnictwa Cynku

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach-Szopienicach zwróciło się do Instytutu z ofertą praktyk studenckich, które można zrealizować w sierpniu lub wrześniu 2017…

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr Ilonie Copik wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają, łącząc się w bólu i cierpieniu Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa i kultur mediów

Już 11 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Konferencja „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze…”

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – w ramach wspólnego projektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego „Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Program konferencji „Co nowego w nowych mediach?”

Zapraszamy do udziału w obradach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.