Aktualności

Wywiad z prof. zw. dr hab. Andrzejem Gwoździem o historii i przyszłości kina

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Andrzejem Gwoździem na temat przemian filmoznawstwa, kina i filmu.

Umowa partnerska INKSI z XIV LO w Katowicach

W piątek 10 marca 2017 roku o godz. 10:00 w CINIBA w Katowicach zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Henryka Sucharskiego a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna skoncentrowana przede wszystkim na medialnych i komunikacyjnych aspektach kultury współczesnej.

Wykład i warsztaty prof. Magdaleny Kozubowski-Houston z York University (CA)

Zapraszamy na wykład i warsztaty prowadzone przez prof. Magdalenę Kozubowski-Houston (York University w Kanadzie) w dniach 13–14 marca 2017 na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

CFP: Konferencja naukowa: Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej: „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Katowicach. Organizatorem konferencji jest Zakład Komunikacji Kulturowej INKSI UŚ.

CFP: konferencja naukowa – Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Adam Didur. Droga artystyczna przez Metropolitan Opera do Bytomia”, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017. Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ.

ikona żałoby

Kondolencje

Pani Dr Ewie Dąbek-Derdzie wyrazy głębokiego współczucia po śmierci Ojca składają koleżanki i koledzy z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rejestracje dla studiów niestacjonarnych

Od 1 do 15 marca potrwają rejestracje na zajęcia dla studentów niestacjonarnych.

Rekrutacja do programu Erasmus+

Zapraszamy do składania dokumentów na wyjazdy zagraniczne na studia i praktyki.

Biuro projektowe NAS-DRA partnerem INKSI

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ podpisał umowę o współpracy z innowacyjnym biurem architektonicznym NAS-DRA Paulina Grabowska z Katowic. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz praktyk studenckich dla studentów naszych kierunków, zwłaszcza specjalności prowadzonych przez Zakład Estetyki i Antropologii Przestrzeni.

CFP: Konferencja Naukowa: Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru

Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru”, która odbędzie się w Katowicach w dniach 18-19 maja 2017 roku.

Rejestracje na WF i moduł ogólnouczelniany 2016/2017 – I MU kulturoznawstwo i kultury mediów

Otwarte rejestracje na WF i moduł ogólnouczelniany dla studentów I roku studiów II stopnia z kulturoznawstwa i kultur mediów.

Rejestracje na przedmioty dla kultur mediów II stopnia 2016/2017

Od 15 do 28 lutego trwają rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb…

Rejestracje na przedmioty dla kulturoznawstwa II stopnia 2016/2017

Od 15 do 28 lutego trwają rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb…

Rejestracje na przedmioty dla kultur mediów I stopnia 2016/2017

Od 15 do 28 lutego trwają rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb…

Rejestracje na przedmioty dla kulturoznawstwa I stopnia 2016/2017

Od 15 do 28 lutego trwają rejestracje na przedmioty w systemie USOSweb…