Aktualności

Propozycja praktyk studenckich w Muzeum Hutnictwa Cynku

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach-Szopienicach zwróciło się do Instytutu z ofertą praktyk studenckich, które można zrealizować w sierpniu lub wrześniu 2017…

ikona żałoby

Kondolencje

Pani dr Ilonie Copik wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy składają, łącząc się w bólu i cierpieniu Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rejestracje na seminaria licencjackie dla kulturoznawstwa i kultur mediów

Już 11 maja zaczynamy rejestracje w systemie USOSweb na seminaria licencjackie dla kierunków Kulturoznawstwo i Kultury mediów…

Konferencja „Indygenne/lokalne formy ekspresji kulturowej w sztuce opowiadania (storytelling), dramacie, teatrze…”

Od 26 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona badaniom złożoności indygennych kultur Ameryki Północnej i kultur mniejszych Europy Wschodniej i Centralnej – w ramach wspólnego projektu Centrum Studiów Kanadyjskich, Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ, Zespołu Badawczego „Theatrum” Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Anglistyki i Biura Spraw Indygennych University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Program konferencji „Co nowego w nowych mediach?”

Zapraszamy do udziału w obradach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania”, która odbędzie się 27 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Spotkania specjalizacyjne dla licencjatu

Zapraszamy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium dyplomowego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalizacje. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność obowiązkowa. TERMINY SPOTKAŃ kulturoznawstwo I rok lic. 26 kwietnia (środa), godz. 11:30, s. 208 kultury mediów II rok lic. 26 kwietnia (środa), godz. 12:30, s. 208

Dni Otwarte INKSI w 1 ZSO w Chorzowie

W dniu 6 kwietnia 2017 odbędą się I Dni Otwarte INKSI w 1 Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie. Nasi doktoranci przeprowadzą warsztaty naukowe z zakresu analizy dzieła filmowego, teatralnego i komunikacji kulturowej dla wybranych licealistów i gimnazjalistów.

Wyniki rekrutacji wydziałowej w programie Erasmus+ 2017/2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces oceniania kandydatur do programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018. Ostateczna lista osób wyjeżdżających na studia lub praktyki zagraniczne zostanie podana po ogłoszeniu przez ogólnopolską agencję programu Erasmus+ wyników krajowych. Szczegółowa lista rankingowa zostanie Państwu przesłana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, prawdopodobnie w ciągu miesiąca.

Konkurs Wyróżnień JM Rektora

Zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do składania wniosków w IX edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. W tegorocznej edycji wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W konsekwencji w konkursie […]

Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia

Celem antologii tekstów poświęconych teoretycznym i estetycznym zagadnieniom fotografii cyfrowej jako nowego medium jest możliwie szerokie zaprezentowanie współczesnego piśmiennictwa przemianom fotograficznego medium, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki fotografia cyfrowa wnosi do cybersztuki i szerzej cyberkultury.

Nowa publikacja: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Nowa książka Piotra Zawojskiego dotyczy zagadnień technokultury, zjawiska dotychczas bardzo rzadko prezentowanego w piśmiennictwie polskim w kontekście strategii artystycznych, które stanowią jej artystyczne manifestacje.

Nowy numer memetyczny Tekstów z Ulicy

Nowy tom memetyczny „Tekstów z Ulicy” prezentuje polsko- i anglojęzyczne artykuły biologów, kulturoznawców, krytyków sztuki, psychologów, filozofów, a nawet paleontologów, zogniskowane wokół problemów kultury jako pola walki genów i memów.

Wykłady gościnne prof. Gerharda Banse

Zapraszamy studentów specjalności komunikacyjnych na kulturoznawstwie i kulturach mediów na wykłady gościnne prof. dr hab. Gerharda Banse, socjologa, filozofa i kulturoznawcy. Wykłady z cyklu: Nowe media – Kultura – Technika odbędą się 15 marca 2017 w sali 501, zgodnie z następującym harmonogramem: godz. 9:45 Future Thinking (wykład dla studiów II stopnia), godz. 11:30 Long-time Responsibility (wykład dla studiów I stopnia). Organizatorem spotkania jest Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, Zakład Komunikacji […]

Publikacja: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej

Książka Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej pod redakcją Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej i Emilii Wieczorkowskiej rejestruje i prezentuje szeroki obraz wpływu aktualnych odkryć i nowych teorii biologicznych (m.in. z obszaru etologii, psychologii ewolucyjnej, neurobiologii, neo-ewolucjonizmu, memetyki) na nauki humanistyczne.

Wywiad z prof. zw. dr hab. Andrzejem Gwoździem o historii i przyszłości kina

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Andrzejem Gwoździem na temat przemian filmoznawstwa, kina i filmu.