Aktualności

Szkolenie BHP

OBOWIĄZKOWY KURS BHP DLA STUDENTÓW I ROKU KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW LIC I MU Kurs BHP dla studentów Wydziału Filologicznego znajduje się na platformie http://el.us.edu.pl/upgow. Aby uzyskać do niego dostęp, należy zalogować się tak jak do USOSWeb. Szczegółowa instrukcja logowania dostępna pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900http://el.us.edu.pl/upgow/mod/page/view.php?id=5900.

Szkolenia biblioteczne dla I roku I i II stopnia

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW LIC I MU (studiów I i II stopnia) Tegoroczne obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszych lat studiów odbędzie się 3.10. (wtorek) w Czytelni Ogólnej Biblioteki Polonistycznej (Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, Katowice, parter), zgodnie z następującym porządkiem: 9:00 I rok kulturoznawstwa LIC – grupa 1 – studenci o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do Ł; 9:45 I rok kulturoznawstwa LIC – grupa […]

ikona żałoby

Kondolencje

Pani Dr hab. Grażynie Golik-Szarawarskiej wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają, łącząc się w bólu i cierpieniu Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kultury mediów II stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z przedmiotów: socjobiologia rozrywki, komunikacja wiedzy lub media w kulturze uczestnictwa. Studenci II roku […]

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kulturoznawstwo II stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: 
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa. Studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności ESTETYKA MIASTA uczestniczą w dwóch rejestracjach: 
 
 w rejestracji na przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów trzeciego semestru […]

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kultury mediów I stopnia

KULTURY MEDIÓW, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kultur mediów, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w pięciu rejestracjach:
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów […]

Rejestracje na zajęcia 2017/2018 – kulturoznawstwo I stopnia

KULTUROZNAWSTWO, studia stacjonarne I stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku kulturoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w dwóch rejestracjach:
 
 w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego semestru kulturoznawstwa, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy; w rejestracji na przedmiot do wyboru, gdzie wybierają jeden z dwóch przedmiotów: dziejopisarstwo polskie do schyłku I Rzeczpospolitej lub wybrane zagadnienia z historii […]

Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego – 27 września

Zapraszamy na Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego UŚ, który odbędzie się 27 września 2017 w budynku na Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach. W programie liczne zajęcia dla kandydatów na studia i uczniów szkół średnich – w tym z zakresu teorii i antropologii kultury, literatury, języka, historii i naukowego namysłu nad popkulturą. Zajęcia poprowadzą m.in. dr Adam Pisarek i mgr Kamil Kozakowski z naszego Instytutu. Obowiązują zapisy.

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 


śp.
prof. zw. dr hab. Jana Ciechowicza 
pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego, cenionego nauczyciela akademickiego, wieloletniego Kierownika Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, badacza teatru i dramatu polskiego XIX i XX wieku, autora licznych prac naukowych, wychowawcę wielu pokoleń studentów, przez wiele lat współpracującego z Zakładem Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego. 
W naszej […]

Jacek_Mikolajczyk_foto_Paweł_Rybałtowski

Dr Jacek Mikołajczyk, pracownik INKSI, dyrektorem Teatru Syrena

Dr Jacek Mikołajczyk, pracownik INKSI, objął stanowisko dyrektora Teatru Syrena w Warszawie. W konkursie pokonał szesnastu kandydatów. Jego koncepcja rozwoju teatru oparta jest na atrakcyjnym repertuarze musicalowym i muzyczno-teatralnym.

Rekrutacja 2017

Kandydatów na studia zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i studiowania właśnie naszych kierunków! Kulturoznawstwo i kultury mediów to pasjonujące studia i ciekawa praca w przyszłości.

Nowa publikacja pod redakcją Miłosza Markiewicza i Agaty Stronciwilk

Miłosz Markiewicz, Agata Stronciwilk, Paweł Ziegler (red.): Pomiędzy tożsamością a obrazem, Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 246. Tożsamość oraz obraz pozostają jednymi z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki. To wokół nich budowane są kolejne teorie, czy wręcz całe dziedziny wiedzy. Autorzy tekstów zawartych w tomie zadają pytanie, co wyłania się ze zderzenia obu pojęć. Przedmiotem ich zainteresowań jest więc nie tożsamość bądź obraz, ale wszystko to, co odnajdziemy […]

Wywiad z dr Małgorzatą Kądzielą o performatywności w muzyce

Polecamy wywiad na temat performatywności w muzyce z dr Małgorzatą Kądzielą, pracownikiem Zakładu Estetyki i Antropologii Przestrzeni INKSI UŚ, który ukazał się z czasopiśmie internetowym „MEAKultura”.

ikona żałoby

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 26 lipca 2017 roku zmarła prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska filozofka, wybitna badaczka nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowana w powstanie i rozwój kulturoznawstwa w Polsce. Członkini Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Członkini Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Przewodnicząca Rady Redakcyjnej „Kultury Współczesnej”, Członkini Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Kulturoznawczego”, Członkini Rady Programowej III Zjazdu […]

CFP: Konferencja „Kulturowa historia podróżowania”

Konferencja „Kulturowa historia podróżowania” Słownik języka polskiego PWN definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy […]