Aktualności

Zaproszenie na warsztaty w Medialabie

Warsztaty Arduino / Bare Conductive W imieniu naszego partnera instytucjonalnego – Medialabu Katowice zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów na warsztaty Dotykowa interakcja: elektroniczne plakaty, które poprowadzi Anna Widera. Podczas spotkania uczestnicy poznają płytkę Bare Conductive i stworzą instalacje dotykowe. Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, odbędą się 17 marca 2018 (sobota) w Medialabie Katowice (Budynek Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Plac […]

Nabór do programu Erasmus+ 2018

Zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do zapoznania się z możliwością studiowania lub odbywania praktyk studenckich w zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu Erasmus+. Nabór wniosków: 5 kwietnia 2018 (pok. 13, parter, Sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej), rozmowa kwalifikacyjna: 9 kwietnia, godz. 11:00. Więcej informacji: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/

Konkurs JM Rektora dla studentów i doktorantów

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, zamierza, już po raz dziesiąty, wyróżnić studentów i doktorantów w szczególny sposób odznaczających się swoimi działaniami. Oceniana będzie działalność społeczna i kulturalna, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a także dokonania w zakresie inicjowania i wspierania życia studenckiego oraz popularyzacji nauki. Wyróżnieni zostaną także uczestnicy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i Uniwersytetu Trzeciego […]

Zmiana terminów zjazdów dla studentów niestacjonarnych

Terminy zjazdów w semestrze letnim dla studiów niestacjonarnych I A 24, 25 II B 3, 4 III II A 17, 18 III B 24, 25 III III A 7, 8 IV B 14, 15 IV IV A 21, 22 IV B 12, 13 V V A 26, 27 V B 9, 10 VI Proszę zwrócić uwagę na zmianę terminów w zjeździe IV, podyktowaną wcześniejszym nieuwzględnieniem w terminarzu dnia wolnego […]

Nowa publikacja Magdaleny Kempnej-Pieniążek i Przemysława Pieniążka o kinie Petera Weira

Magdalena Kempna-Pieniążek, Przemysław Pieniążek, Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 176. O publikacji Twórczość Petera Weira jest owocem spotkania kina gatunków i kina artystycznego, a także kina australijskiego i kina hollywoodzkiego (a w tle również kina europejskiego). W świetle najnowszych badań prezentuje się ona jako fenomen o charakterze transnarodowym, efekt kombinacji wątków zaczerpniętych z różnych systemów kulturowych. […]

Rejestracje w USOS dla studiów niestacjonarnych

Już 14 lutego odbędą się rejestracje w systemie USOS dla kultur mediów I i II stopnia studiów niestacjonarnych…

Rejestracje w USOS dla studiów stacjonarnych

Już 14 lutego rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na zajęcia w semestrze letnim dla kierunków kulturoznawstwo oraz kultury mediów I i II stopnia…

Nowy numer czasopisma „Anthropos?”: Podróż do źródła

Podróż do źródła. „Anthropos?” 26/2017, red. nacz. Aleksandra Kunce, UŚ. Ukazał się nowy monograficzny numer czasopisma „Anthropos?”  powracający do źródła. Teksty dostępne są na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl  Czym jest źródło? Czym byłby dzisiaj powrót do źródła? Dlaczego mielibyśmy chcieć powrotu? W jaki sposób myślenie o źródle transformuje pojmowanie człowieka i wspólnoty? Na ile podróżowanie do tego, co istotne/pierwsze byłoby w stanie sprostać humanistycznej nadziei na odnowienie życia? Autorzy: Jacek […]

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom oraz współpracownikom i sympatykom Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych życzymy Szczęścia, Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku!   

Nowa publikacja Magdaleny Figzał: Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym

Magdalena Figzał Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 282. O publikacji: Książka Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym prezentuje różnorodne sposoby funkcjonowania muzyki w polskim teatrze dramatycznym ostatniego dwudziestopięciolecia. Odnosząc się do twórczości wybranych reżyserów i współpracujących z nimi kompozytorów autorka podejmuje szereg zagadnień teoretycznych, ściśle wiążących się z obecnością muzyki w przedstawieniu teatralnym: począwszy od kwestii związanych z percepcją […]

Rejestracje na seminaria magisterskie dla studiów niestacjonarnych

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne II stopnia Logowania na seminaria magisterskie dla I roku studiów niestacjonarnych II stopnia odbędą się w systemie USOSweb. Termin rejestracji I tura: od 11 grudnia, godz. 20:00 do 18 grudnia, godz. 23:59. II tura: od 20 grudnia, godz. 20:00 do 23 grudnia, godz. 23:59. Studenci kultur mediów II stopnia mają do wyboru seminaria: komunikacja medialna kultury wizualne: fotografia – film – media

Program Jubileuszu 25-lecia Instytutu

PROGRAM JUBILEUSZU 7 grudnia 2017 13:00 Uroczyste Otwarcie Powitanie Władz Uniwersytetu Śląskiego, Władz Wydziału Filologicznego, Władz Województwa Śląskiego, Dyrektorów Instytutów i Katedr Wydziału Filologicznego, Gości reprezentujących krajowe ośrodki naukowe. Miejsce: Sala Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 13:30–15:30 Otwarte wykłady eksperckie 13:30 Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ): Kulturoznawstwo na rozdrożu? Pytania bez odpowiedzi 14:10 Dyskusja 14:30 Prof. dr hab. Wiesław […]

Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia INKSI UŚ

W dniach 7-8 grudnia 2017 Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego UŚ (INKSI UŚ) obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów oraz wieloletnich współpracowników i przyjaciół Instytutu na uroczystość, która rozpocznie się 7 grudnia o godz. 13:00 otwartymi wykładami eksperckimi oraz na konferencję naukową „Przestrzenie kultury. Horyzonty historyczne, teoretyczne, metodologiczne”, która odbędzie się 8 grudnia od godz. 9:30 do 17:00.

Rejestracje na seminaria magisterskie

Rejestracje na seminaria magisterskie dla I roku MU kulturoznawstwa i I roku MU kultur mediów (studia stacjonarne) Logowania na seminaria magisterskie dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia (kulturoznawstwo i kultury mediów) odbędą się w systemie USOSweb: I tura: od 4 grudnia, godz. 21:00 do 7 grudnia, godz. 23:59. II tura: od 12 grudnia, godz. 21:00 do 15 grudnia, godz. 23:59. Studenci kulturoznawstwa MU mają do wyboru seminaria: teoria i antropologia kultury, estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, […]

Program konferencji „Kulturowa historia podróżowania”

Ogólnopolska konferencja naukowa KULTUROWA HISTORIA PODRÓŻOWANIA 27–28 listopada 2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (Katowice, ul. Bankowa 12a) DZIEŃ 1 – poniedziałek – 27 listopada 2017 09:00–09:45 Wykład gościnny prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski): Homo viator i GPS. Dawne toposy podróży a współczesne przemiany podróżniczej czasoprzestrzeni 10:00–12:05 PANEL I: Przestrzenie turyzmu dr Patrycja Matusiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach): […]