JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Najnowsze artykuły

Cykl wykładów Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana

Zapraszamy na cykl wykładów „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”, który będzie się odbywał we wtorki w godzinach 16:00-18:00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (sala 332), od 19 lutego do 4 czerwca 2019. Wykładowcami będą pracownicy różnych ośrodków, w tym pracownicy INKSI: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka i prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk. Organizatorem spotkań, które mają charakter seminarium ogólnofilozoficznego, są: Zakład Antropologii Filozoficzne i Kognitywistyki oraz Zakład Logiki i Metodologii Instytutu Filozofii UŚ. W imieniu organizatorów serdecznie […]

Rejestracje w USOS dla kultur mediów – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym […]

Rejestracje na zajęcia w USOS dla kulturoznawstwa – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się w tym samym […]

Rejestracje na zajęcia w USOS dla studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów studiów niestacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.  Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów czwartego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA MEDIALNA uczestniczą […]

ikona żałoby

Kondolencje

Szanownej Pani Profesor prof. zw. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna składają koleżanki i koledzy z Zakładu Komunikacji Kulturowej, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nowy numer czasopisma „Anthropos?” pod redakcją Aleksandry Kunce

W ruchu. „Anthropos?” 27/2018, red. nacz. Aleksandra Kunce. Ukazał się nowy monograficzny numer czasopisma „Anthropos?” pod red. Aleksandry Kunce: W ruchu. Teksty dostępne są na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl  Autorzy: Jadwiga Zimpel, Aleksandra Kunce, Krystyna Paradowska, Frank A. Salamone, Anna Maj, Barbara Orzeł, Natalia Grabka, Alicja Głutkowska-Polniak, Karolina Pospiszil, Ewa Sychowska, Barbara Zwolińska, Anna Szumiec, Kamila Gieba, Karolina Najgeburska, Agata Picheń, Miłosz […]

Nowe wydanie Cyberkultury Piotra Zawojskiego

Piotr Zawojski: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 332. Fragment z Posłowia do II wydania: „Zastanawiając się nad sensownością ponownego wydania Cyberkultury brałem pod uwagę możliwość dokonania w niej zmian, uzupełnień, czy też dopisania dalszego ciągu stworzonego w innej rzeczywistości tekstu. Dyskusje nad nowymi mediami i nowymi technologiami dziś przede wszystkim eksplorują zagadnienia postmediów, mediów postcyfrowych i postinternetowych. Nie znaczy […]

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom oraz współpracownikom i sympatykom Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych życzymy Szczęścia, Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku!

Rejestracje w USOSweb na seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie dla I roku MU kulturoznawstwa i kultur mediów (studia stacjonarne) Termin logowania od 28 listopada, godz. 19:00 do 3 grudnia, godz. 12:00. Studenci kulturoznawstwa MU mają do wyboru seminaria: estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka teoria i antropologia kultury. Studenci kultur mediów MU mają do wyboru seminaria: estetyka wizualności, komunikacja medialna, kultury wizualne: fotografia – film – media, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe.

Spotkania specjalnościowe MU

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów MU na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium magisterskiego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalności. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność OBOWIĄZKOWA. TERMINY SPOTKAŃ kultury mediów I rok MU 22 listopada (czwartek), godz. 11:15, s. 205 kulturoznawstwo I rok MU 22 listopada (czwartek), godz. 12:15, s. 205

Zaproszenie na Festiwal Interpretacje 2018

Zapraszamy serdecznie na przygotowany przez naszego doktoranta – mgra Miłosza Markiewicza – cykl wykładów i panel dyskusyjny, towarzyszący Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE. Festiwal jest wydarzeniem organizowanym przez Katowice Miasto Ogrodów (instytucję partnerską INKSI). Wydarzenia mają charakter otwarty, bezpłatny. 13 listopada 2018, godz. 13:20 Polis ateńskie jako miejsce interpretacji teatralnych wykład prof. Zbigniewa Kadłubka (Uniwersytet Śląski) WRiTV UŚ, ul. Św. Pawła 3 (sala projekcyjna) […]

Zaproszenie od partnera: Festiwal Ars Cameralis

W imieniu wieloletniego partnera INKSI, Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris serdecznie zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów oraz doktorantów, pracowników i współpracowników INKSI i UŚ na cykl wydarzeń artystycznych i naukowych w ramach XXVII Festiwalu Ars Cameralis „Cień Słońca”. Festiwal odbywa się w licznych lokalizacjach na Śląsku i Zagłębiu i trwa od 8 listopada do 23 listopada. Szczegóły w ulotce i programie. Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia literackie, na które otrzymaliśmy szczególnie gorące zaproszenie: 13 listopada […]

Akredytacja na kierunkach: kulturoznawstwo i kultury mediów

W dniach 7-8 listopada 2018 odbędą się spotkania członków Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów. Dla osób, które mają zajęcia w środę i czwartek o podanych porach, obecność na spotkaniach z PKA jest OBOWIĄZKOWA, zaproszeni jednak są Państwo wszyscy – szczególnie liczymy na obecność tych z Państwa, którzy są zaangażowani w rozmaitą działalność na naszej uczelni. Z uwagi na to, że spotkania potrwają do 13:30, zajęcia zaplanowane na 13:15 rozpoczną się zaraz […]

Rejestracje na zajęcia 2018/2019 dla studiów niestacjonarnych

KULTURY MEDIÓW, studia niestacjonarne I i II stopnia W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Studenci II roku studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: w rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów trzeciego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy Studenci II roku studiów niestacjonarnych II stopnia uczestniczą w trzech rejestracjach: w rejestracji na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów (KW+KM) trzeciego semestru […]

Mobilne Targi Kariery

Wszystkich studentów kulturoznawstwa i kultur mediów zapraszamy do udziału w Mobilnych Targach Kariery, dedykowanych Wydziałowi Filologicznemu w Katowicach – odbędą się one już 18 października 2018 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 w budynku Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego 2, z którą współpracujemy. Studenci chcący rozwijać swoją karierę będę mieli okazję spotkać pracodawców poszukujących kandydatów do pracy, na staż lub praktykę. Udział w wydarzeniu to dla studentów również […]