Aktualności

ikona kategorii ksiazki

Nowy numer "Laboratorium Kultury"

Zapraszamy dziś na spotkanie promocyjne drugiego już monograficznego numeru czasopisma naukowego „Laboratorium Kultury”, poświęconego Bronisławowi Malinowskiemu i jego „Argonautom zachodniego Pacyfiku”. Promocja połączona z dyskusją „Z powrotem do Malinowskiego?” odbędzie się 28 października o 18:30 w Katowicach, w kawiarni literackiej przy ulicy Sienkiewicza 27. Organizatorzy wydarzenia zapraszają z tej okazji na rozmowę z autorami i redaktorami tomu. W spotkaniu wezmą udział pracownicy i doktoranci INKSI: prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska, […]

Wykład gościnny Andrew White'a

Zapraszamy na wykład gościnny dra Andrew White’a ze Stratford University w Woodbridge (USA) pt. Will theater survive in times of crisis? Can it even survive its own success? (Czy teatr przetrwa w czasach kryzysu? Czy przetrwa choćby własny sukces?) Autor jest specjalistą w zakresie historii teatru i dramatu, tłumaczem i producentem sztuk teatralnych oraz artystą teatralnym. Wykład odbędzie się w najbliższą środę, 30 października, o godz. 11.30 w sali nr 208.

Rejestracje w USOS – kultury mediów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kultur mediów I roku studiów I stopnia na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl. Terminy I tury rejestracji w USOSweb Studia stacjonarne I stopnia: 14 października 2013, godz. 19:00 do 18 października 2013, godz. 12:00. Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego semestru (gdzie muszą […]

Rejestracje w USOS – kulturoznawstwo studia niestacjonarne

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kulturoznawstwa wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie USOSweb – https://usosweb.us.edu.pl. Terminy I tury rejestracji w USOSweb Studia niestacjonarne I stopnia: od 14 października 2013, godz. 18:00 do 20 października 2013, godz. 23:59. II stopnia: od 14 października 2013, godz. 18:00 do 20 października 2013, godz. 23:59. Studenci III […]

Informacja dla kultur mediów

Rozpoczęcie pierwszej tury rejestracji na zajęcia na kierunku KULTURY MEDIÓW planowane jest na 14 października. Dokładne terminy wszystkich trzech tur oraz szczegółowe informacje na temat logowania zostaną wcześniej zamieszczone na stronie internetowej.

ikona terminy

Korekta planów zajęć

Dokonano ponownej aktualizacji planów zajęć na studiach dziennych na semestr. Harmonogramy dostępne są w serwisie w dziale Studia.

ikona terminy

Zajęcia z mgr Klaudią Sochą

Zajęcia z mgr Klaudią Sochą (I KSD LIC, grupa V, Wstęp do teorii komunikacji oraz I MU KSD, grupa IV, Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej) będą odbywać się w trybie innym niż zaznaczono w harmonogramie w związku z wyjazdem zagranicznym wykładowcy. Zajęcia prowadzone będą od 4 grudnia w każdą środę do końca semestru (4.12, 11.12, 18.12, 8.01, 15.01, 22.01 + 1 zajęcia do odrobienia w innym terminie). Przedstawiciele grup proszeni są […]

ikona terminy

Harmonogram zajęć dla studiów niestacjonarnych

TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH Zjazd I A 12-13.10. B 19-20.10. Zjazd II A 26/27.10. B 16/17.11. Zjazd III A 23-24.11. B 30.11.-1.12. Zjazd IV A 7-8.12. B 14-15.12. Zjazd V A 11-12.01. B 18-19.01. Plany dla studiów zaocznych będą gotowe około 7 października. Podamy wtedy informację o warunkach logowania na przedmioty.

ikona terminy

Inauguracja wydziałowa roku akademickiego 2013/2014

W imieniu Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Rafała Molenckiego zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym w czterdziestolecie jego istnienia. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 7 października 2013 o godz. 11:00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych, ul. gen. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli władz Uniwersytetu, immatrykulację studentów pierwszego roku, odnowienie doktoratu oraz wykład prof. zw. dr hab. Renardy […]

Zmiany w rejestracjach na lektoraty i wychowanie fizyczne

LEKTORATY Od tego roku akademickiego rejestracje na lektoraty obowiązują studentów kulturoznawstwa i kultur mediów: I i II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich uzupełniających. Aktualizacje harmonogramu w związku ze zwiększeniem liczby grup lektoratów na kulturoznawstwie (I MU – 4 grupy) i kulturach mediów (I LIC – 3 grupy pod warunkiem wypełnienia wszystkich grup dostępnych na obydwu kierunkach na danym poziomie) zostaną podane po porozumieniu ze Studium Nauczania Języków Obcych i uwzględnieniu wyników testu poziomującego oraz analizie […]

Rejestracje w USOSweb – kulturoznawstwo

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kulturoznawstwa wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie . Terminy I tury rejestracji Studia stacjonarne I stopnia: od 3 października 2013 r., g. 19.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59. II stopnia: 3 października 2013 r., g. 20.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59. Studenci I roku […]

Informacja o lektoratach

Rejestracje na zajęcia z języków obcych Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym jest obowiązkowa dla studentów I roku rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym oraz dla studentów II roku kontynuujących naukę. Studenci rejestrują się w trzech turach: I tura, dla studentów I roku – od 30.09.2013, godz. 12:00 do 2.10.2013, godz. 12:00; II tura, dla wszystkich studentów – od 4.10.2013, godz. 12:00 do 6.10.2013, godz. 12:00; III tura, dla wszystkich studentów – od 14.10.2013, godz. 12:00 do 18.10.2013, godz. 12:00. Elektroniczna […]

Spotkanie organizacyjne dla I roku

Studentów I roku studiów licencjackich (kierunki: kulturoznawstwo i kultury mediów) i magisterskich uzupełniających (kierunek: kulturoznawstwo) zapraszamy na spotkania informacyjno-organizacyjne, na których opowiemy o obowiązkach i prawach studenta, organizacji roku akademickiego, wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pytania dotyczące studiów w Uniwersytecie Śląskim i kierunków prowadzonych przez nasz Instytut. I LIC kulturoznawstwo SD – wtorek, 1.10.2013, godz. 13:15, sala 208 (II p.); I LIC kultury mediów SD – wtorek, 1.10.2013, godz. 12:15, sala […]

ikona terminy

Inauguracja roku akademickiego

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014, która odbędzie się w środę 2 października 2013 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11). W programie przewidziano przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu Duisburg-Essen. Przemówienie inauguracyjne wygłosi […]