Aktualności

ikona terminy

Inauguracja wydziałowa roku akademickiego 2013/2014

W imieniu Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Rafała Molenckiego zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym w czterdziestolecie jego istnienia. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 7 października 2013 o godz. 11:00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych, ul. gen. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli władz Uniwersytetu, immatrykulację studentów pierwszego roku, odnowienie doktoratu oraz wykład prof. zw. dr hab. Renardy […]

Zmiany w rejestracjach na lektoraty i wychowanie fizyczne

LEKTORATY Od tego roku akademickiego rejestracje na lektoraty obowiązują studentów kulturoznawstwa i kultur mediów: I i II roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich uzupełniających. Aktualizacje harmonogramu w związku ze zwiększeniem liczby grup lektoratów na kulturoznawstwie (I MU – 4 grupy) i kulturach mediów (I LIC – 3 grupy pod warunkiem wypełnienia wszystkich grup dostępnych na obydwu kierunkach na danym poziomie) zostaną podane po porozumieniu ze Studium Nauczania Języków Obcych i uwzględnieniu wyników testu poziomującego oraz analizie […]

Rejestracje w USOSweb – kulturoznawstwo

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 odbędą się obowiązkowe rejestracje studentów kulturoznawstwa wszystkich lat na wszystkie przedmioty objęte siatką zajęć właściwych im programów studiów. Rejestracje są dokonywane w systemie . Terminy I tury rejestracji Studia stacjonarne I stopnia: od 3 października 2013 r., g. 19.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59. II stopnia: 3 października 2013 r., g. 20.00 do 7 października 2013 r., g. 23.59. Studenci I roku […]

Informacja o lektoratach

Rejestracje na zajęcia z języków obcych Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym jest obowiązkowa dla studentów I roku rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym oraz dla studentów II roku kontynuujących naukę. Studenci rejestrują się w trzech turach: I tura, dla studentów I roku – od 30.09.2013, godz. 12:00 do 2.10.2013, godz. 12:00; II tura, dla wszystkich studentów – od 4.10.2013, godz. 12:00 do 6.10.2013, godz. 12:00; III tura, dla wszystkich studentów – od 14.10.2013, godz. 12:00 do 18.10.2013, godz. 12:00. Elektroniczna […]

Spotkanie organizacyjne dla I roku

Studentów I roku studiów licencjackich (kierunki: kulturoznawstwo i kultury mediów) i magisterskich uzupełniających (kierunek: kulturoznawstwo) zapraszamy na spotkania informacyjno-organizacyjne, na których opowiemy o obowiązkach i prawach studenta, organizacji roku akademickiego, wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pytania dotyczące studiów w Uniwersytecie Śląskim i kierunków prowadzonych przez nasz Instytut. I LIC kulturoznawstwo SD – wtorek, 1.10.2013, godz. 13:15, sala 208 (II p.); I LIC kultury mediów SD – wtorek, 1.10.2013, godz. 12:15, sala […]

ikona terminy

Inauguracja roku akademickiego

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2013/2014, która odbędzie się w środę 2 października 2013 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, Bankowa 11). W programie przewidziano przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu Duisburg-Essen. Przemówienie inauguracyjne wygłosi […]