Aktualności

Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst

Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst   Zajęcia podejmują problematykę ewolucji: tekstu literackiego: od skończonej, spójnej i zamkniętej całości o linearnym przebiegu znaków (dzieło literackie) do nielinearnej i niesekwencyjnej organizacji danych (dzieło liberackie, hipertekst), trybu lektury: od od-czytywania do aktywnego współudziału w nadawaniu utworowi ostatecznego kształtu. W części warsztatowej uczestnicy podejmą się próby lektury dwóch dzieł liberackich: Spoglądając przez ozonową dziurę Zenona Fajfera i Arw Stanisława Czycza. […]

Fantasy jako współczesny mit

Fantasy jako współczesny mit   Harry’ego Pottera, Władcę Pierścieni i Wiedźmina znają wszyscy świadomi odbiorcy kultury popularnej. Podstawowym problemem warsztatów będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie czy te opowieści są rzeczywiście nową formą mitu, a może tylko jego zdegenerowaną odmianą? Prowadzenie: mgr Adrian Jaworek

Problem superbohatera we współczesnej kulturze popularnej

Problem superbohatera we współczesnej kulturze popularnej   W ostatnich latach w kulturze popularnej i masowej pojawiło się bardzo dużo superprodukcji, w których główną rolę odgrywają superbohaterowie. Są oni jednak inni od swoich komiksowych pierwowzorów. Co się w nich zmieniło i czy faktycznie wciąż ich potrzebujemy? Zapraszam do wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Prowadzenie: mgr Adrian Jaworek

dla studentów: spotkania informacyjne

Dyrekcja Instytutu zaprasza studentów na cykl spotkań informacyjnych poświęconych sprawom jakości kształcenia: Spotkanie specjalizacyjne dla II LIC kulturoznawstwa SD – 2 czerwca 2014, godz. 9:45-10:30, sala 208. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną seminaria dyplomowe i specjalizacje, a studenci dokonają wstępnego wyboru. Spotkanie ds. jakości – studia licencjackie SD: kulturoznawstwo i kultury mediów – 2 czerwca 2014, 10:30-11:15, sala 208. Spotkanie ds. jakości – studia magisterskie SD: kulturoznawstwo […]

Jak efektywnie podróżować dzięki wykorzystaniu nowych mediów

Jak efektywnie podróżować dzięki wykorzystaniu nowych mediów   Warsztat dotyczy zagadnień związanych z nowymi mediami i technologiami (np. wearable technology) oraz sposobami ich wykorzystania w celu efektywnego, a więc skutecznego i przynoszącego rozliczne korzyści, globtroterstwa. Uczestnicy będą mieli okazję poznać internetowe narzędzia, produkty firmy Google oraz rozmaite aplikacje, które ułatwią nie tylko proces planowania wakacyjnego wyjazdu, podróżowania i zwiedzania, ale także umożliwiają wędrowanie po świecie bez konieczności wychodzenia […]

Język ciała w komunikacji międzykulturowej

Język ciała w komunikacji międzykulturowej   Warsztat dotyczy różnic kulturowych występujących w komunikacji niewerbalnej, które mają wpływ na prawidłową komunikację na poziomie międzynarodowym i międzykulturowym. Nieznajomość reguł rządzących zachowaniami komunikacyjnymi osób wywodzących się z różnych kultur może wpędzić nas w poważne kłopoty. Jedynym sposobem, by uniknąć problemów, jest poznanie reguł konwersacyjnych i gestów charakterystycznych dla danej kultury. Podczas zajęć omówiony zostanie także schemat interpersonalnego oszustwa, […]

Huculszczyzna w obiektywie antropologa widowisk

Huculszczyzna w obiektywie antropologa widowisk   Zanim ludzie wynaleźli sobie teatry, bale, kluby, zebrania, koncerty, mieli wesele. A w górach huculskich dwa – trzy dni wesela, a jeśli dobrze pójdzie tydzień weselny zastępuje inne zabawy i potrzeby… (Stanisław Vincenz) Wykład będzie krótkim sprawozdaniem z badań nad obrzędami weselnymi w huculskiej kulturze ludowej (Ukraina Zachodnia). Zaprezentowany zostanie realizowany od 2011 roku materiał fotograficzny oraz materiał filmowy […]

Czy dobry film może być źle zrobiony

Czy dobry film może być źle zrobiony   Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na obiektywne, formalno-stylistyczne kryteria oceny dzieł filmowych, niezależnie od indywidualnego, subiektywnego wartościowania oraz rozstrzygnięcie (poprzez analizę oraz interpretację fragmentów filmowych) czy – i w oparciu o jakie elementy – możliwa jest obiektywna ocena filmu. Prowadzenie: mgr Adam Andrysek

Rola muzyki w filmie

Rola muzyki w filmie   Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tematem funkcji muzyki w filmie. Poruszona zostanie m.in. problematyka kulturowego podłoża istnienia dźwięku (a co za tym idzie – muzyki) w dziele filmowym, relacji muzyki wobec obrazu, podziału na „złą” i „dobrą” muzykę filmową. Postawione zostanie także pytanie o stopień autonomii muzyki filmowej wobec filmu. Wykład uzupełnią fragmenty analizy i interpretacji wybranych scen znanych dzieł filmowych. […]

Jedzenie jako tekst kultury

Jedzenie jako tekst kultury   Pozornie prosta czynność, jaką jest jedzenie, oglądana „pod lupą” kulturoznawcy, zaczyna jawić się jako fascynujący i złożony proces. Żywienie, rytuały i zwyczaje z nim związane okazują się istotnym wyznacznikiem grupowej i indywidualnej tożsamości. Warsztaty mają na celu rekonstrukcję wybranych zjawisk kulturowych i symboli, które nie zawsze są przez nas uświadamiane, gdy zasiadamy przy stole. Prowadzenie: mgr Agata Stronciwilk

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Google

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Google   Warsztaty składają się z mini-wykładu poświęconego mechanizmom działania wyszukiwarki i zachowaniom komunikacyjnym użytkowników oraz z części ćwiczeniowej, w której zaprezentowane będą sposoby wykorzystania narzędzi Google w netnografii. Prowadzenie: mgr Barbara Orzeł

Gry fabularne/narracyjne jako przedmiot refleksji kulturoznawcy

Gry fabularne/narracyjne jako przedmiot refleksji kulturoznawcy   W tym roku obchodzimy czterdziestolecie powstania role-playing games. Od tego czasu RPG bardzo się zmieniło, wchłonęło rozliczne konwencje, doświadczyło Nowej Fali, było przedmiotem artystycznych manifestów. Dziś stanowi pełnoprawny przedmiot badań, publikacji i międzynarodowych konferencji naukowych. Nadal jednak nastręcza problemów z jednoznaczną definicją, a jego specyfika wymusza sięganie po przeróżne metody badawcze i teorie, w celu […]

Sztuka prowadzenia udanych negocjacji

Sztuka prowadzenia udanych negocjacji   Wykład będzie poświęcony zagadnieniu negocjacji, ich znaczeniu oraz misji w codziennych kontaktach społecznych, a także w biznesie. Na wykładzie omówione zostaną m.in. style negocjacji, strategie negocjacyjne, zasady ustępowania w negocjacjach oraz mediacje jako sposób dochodzenia do porozumienia przy pomocy osób trzecich. Prowadzenie: mgr Ewa M. Walewska

Sceniczna lektura dramatu

Sceniczna lektura dramatu   Podczas spotkania zajmiemy się kwestią reżyserskiej i scenograficznej lektury tekstu „Miłość na Krymie” Sławomira Mrożka. Warsztaty polegać będą na tworzeniu własnych projektów inscenizacyjnych. Prowadzenie: dr Beata Popczyk-Szczęsna i dr Ewa Dąbek-Derda

(Nie tylko) celuloidowe sny, czyli kilka słów o taśmie filmowej

Podczas wykładu słuchacze będą mogli uzyskać odpowiedzi na liczne pytania. Z jakich materiałów wytwarzano taśmy filmowe? Dlaczego tzw. filmy nitro są niebezpieczne? Czy istnieje coś takiego jak oryginał filmu, czyli ile kopii może mieć jeden tytuł? Dlaczego stare filmy są w obiegu w różnych wersjach? Gdzie i jak przechowuje się stare taśmy? Prowadzenie: dr Justyna Budzik