Aktualności

Konferencja: Raje i ruiny. Turystyka na końcach światów

8-9 kwietnia 2019 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – Ciniba, ul.Bankowa 11a, Katowice Sala Konferencyjna, poziom 0 Turystyka, podróżowanie, odkrywanie. Zostawianie śladów, budowanie rajów, rujnowanie. Ta dwubiegunowość doświadczenia turystycznego może być punktem wyjścia do kulturoznawczych i antropologicznych poszukiwań zależności pomiędzy tym, który przybywa a lokalną społecznością i odwiedzaną przestrzenią. Ciągłe napięcie pomiędzy intencją i wyobrażeniami podróżującego a konsekwencjami jego obecności w świecie […]

CFP: Konferencja „Nie tylko John Hughes. Społeczne i gatunkowe rewizje amerykańskiego kina młodzieżowego”

O konferencji Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nie tylko John Hughes. Społeczne i gatunkowe rewizje amerykańskiego kina młodzieżowego”, która odbędzie się 13 września 2019 roku w Bibliotece American Corner Katowice. Wydarzenie organizowane jest przez doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z American Corner Katowice, Polskim Towarzystwem Badań nad Filmem i Mediami oraz Zakładem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ. Tematyka konferencji W ostatnich latach filmy o nastolatkach zyskały szczególną […]

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

Program XIV Ogólnopolskich Warsztatów Memetycznych Katowice, 15 marca 2019 godz. 12:00. Rozpoczęcie obrad Dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski, Katowice): Kilka słów o TzU i ich wkładzie w rozwój nauki polskiej 12:15-12:40 Dr Robert Boroch (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa): Spór o samodzielność naukową memetyki 12:40–13:00 dr Andrzej Stępnik (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa): Antropocen – próba oceny. Analiza metodologiczno-filozoficzna 13:00–13:20 Dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska […]

Wyniki ankiet studenckich

Zapraszamy studentów kulturoznawstwa i kultur mediów do zapoznania się ze zbiorczym opracowaniem wyników ankiet studenckich, dotyczących oceny pracy nauczycieli akademickich. Wyniki dostępne są na stronie: http://www.jk.us.edu.pl/zbiorcze-statystyczne-wyniki-ankiety/.

Rekrutacja do programu Erasmus+ 2019/2020

Wkrótce w systemie USOS ruszy rekrutacja na studia i na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 2019/2020. Szczegółową ofertę wyjazdów oraz informację o potrzebnych dokumentach można będzie zobaczyć w systemie. Więcej informacji na stronie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/ Rekrutacja potrwa do 22 marca. Zgłoszenia na studia przyjmowane są poprzez USOS, natomiast zgłoszenia na praktyki przyjmowane są w pokoju 13 na parterze (Sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ). Szczegółowych informacji udziela także […]

Cykl wykładów Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana

Zapraszamy na cykl wykładów „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”, który będzie się odbywał we wtorki w godzinach 16:00-18:00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ (sala 332), od 19 lutego do 4 czerwca 2019. Wykładowcami będą pracownicy różnych ośrodków, w tym pracownicy INKSI: prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka i prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk. Organizatorem spotkań, które mają charakter seminarium ogólnofilozoficznego, są: Zakład Antropologii Filozoficzne i Kognitywistyki oraz Zakład Logiki i Metodologii […]

Rejestracje w USOS dla kultur mediów – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się […]

Rejestracje na zajęcia w USOS dla kulturoznawstwa – studia stacjonarne

Studia stacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów studiów stacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb. Uwaga nr 1 Przed przystąpieniem do rejestracji studenci powinni zapoznać się z harmonogramem zajęć i tak zaplanować swoje logowania, aby uniknąć najczęściej pojawiającego się błędu, czyli rejestrowania się na dwa lub trzy przedmioty, których zajęcia odbywają się […]

Rejestracje na zajęcia w USOS dla studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne – rejestracje na zajęcia w semestrze letnim W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 na kierunku kultury mediów studiów niestacjonarnych odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.  Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych I stopnia uczestniczą w jednej rejestracji: na przedmioty wspólne dla wszystkich studentów czwartego semestru kultur mediów, w której wybierają każdy przedmiot z listy. Studenci II roku kultur mediów studiów niestacjonarnych II stopnia specjalności KOMUNIKACJA […]

ikona żałoby

Kondolencje

Szanownej Pani Profesor prof. zw. dr hab. Urszuli Żydek-Bednarczuk wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci Syna składają koleżanki i koledzy z Zakładu Komunikacji Kulturowej, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nowy numer czasopisma „Anthropos?” pod redakcją Aleksandry Kunce

W ruchu. „Anthropos?” 27/2018, red. nacz. Aleksandra Kunce. Ukazał się nowy monograficzny numer czasopisma „Anthropos?” pod red. Aleksandry Kunce: W ruchu. Teksty dostępne są na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl  Autorzy: Jadwiga Zimpel, Aleksandra Kunce, Krystyna Paradowska, Frank A. Salamone, Anna Maj, Barbara Orzeł, Natalia Grabka, Alicja Głutkowska-Polniak, Karolina Pospiszil, Ewa Sychowska, Barbara Zwolińska, Anna Szumiec, Kamila Gieba, Karolina Najgeburska, Agata Picheń, Miłosz […]

Nowe wydanie Cyberkultury Piotra Zawojskiego

Piotr Zawojski: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 332. Fragment z Posłowia do II wydania: „Zastanawiając się nad sensownością ponownego wydania Cyberkultury brałem pod uwagę możliwość dokonania w niej zmian, uzupełnień, czy też dopisania dalszego ciągu stworzonego w innej rzeczywistości tekstu. Dyskusje nad nowymi mediami i nowymi technologiami dziś przede wszystkim eksplorują zagadnienia postmediów, mediów postcyfrowych i postinternetowych. […]

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom oraz współpracownikom i sympatykom Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych życzymy Szczęścia, Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku!

Rejestracje w USOSweb na seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie dla I roku MU kulturoznawstwa i kultur mediów (studia stacjonarne) Termin logowania od 28 listopada, godz. 19:00 do 3 grudnia, godz. 12:00. Studenci kulturoznawstwa MU mają do wyboru seminaria: estetyka miasta, filmoznawstwo i wiedza o mediach, komunikacja kulturowa, kultura literacka teoria i antropologia kultury. Studenci kultur mediów MU mają do wyboru seminaria: estetyka wizualności, komunikacja medialna, kultury wizualne: fotografia – film – media, publicystyka nowomedialna, widowiska kulturowe.

Spotkania specjalnościowe MU

Zapraszamy wszystkich studentów I roku studiów MU na spotkania informacyjne, dotyczące wyboru seminarium magisterskiego. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane otwierane w tym roku seminaria oraz powiązane z nimi specjalności. Prowadzący odpowiedzą na Państwa pytania. Poprosimy także o wstępne deklaracje. Obecność OBOWIĄZKOWA. TERMINY SPOTKAŃ kultury mediów I rok MU 22 listopada (czwartek), godz. 11:15, s. 205 kulturoznawstwo I rok MU 22 listopada (czwartek), godz. 12:15, s. 205