Aktualności

Zaproszenie na konferencję: Teatr historii lokalnych

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr historii lokalnych”, poświęconej teatrowi środkowoeuropejskiemu, zajmującemu się szeroko rozumianą lokalnością: historią i tożsamością miejsca, w którym funkcjonuje, a także uwikłaniem w lokalną politykę. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2014 w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem konferencji jest Zakład Teatru i Dramatu INKSI Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz […]

ikona terminy

Konferencja Kabaret – poważna sprawa?

Przypominamy o terminie zgłoszeń na konferencję „Kabaret – poważna sprawa?”. Więcej informacji na stronie konferencji.

Rejestracje na seminaria licencjackie

Jutro, czyli 24 czerwca o godz. 20-tej rozpoczynają się rejestracje w systemie USOS na seminaria licencjackie. Rejestracje mają charakter obowiązkowy dla studentów II roku studiów dziennych w zakresie kulturoznawstwa. Każdy student może wybrać jedno spośród sześciu proponowanych seminariów: promotor dziedzictwa kulturowego, organizator instytucji życia literackiego, estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznej, organizator i promotor widowisk, organizator i promotor projektów medialnych, specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami. I tura rejestracji: […]

CFP: Kabaret – poważna sprawa?

Zapraszamy do udziału w II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kabaret – poważna sprawa?”, która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 3-4 października 2014. Konferencja organizowana jest przez Zakład Teatru i Dramatu INKSI UŚ oraz Katedrę Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej i będzie wydarzeniem towarzyszącym kolejnej edycji bielskiego Festiwalu Kabaretowego „Fermenty”. Proponowane zagadnienia: miejsce kabaretu w kulturze współczesnej, jego nowe funkcje i role formy kabaretowe, kabaretopochodne i kabaretopodobne, typy numerów […]

Konferencja: Kabaret – poważna sprawa?

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KABARET – POWAŻNA SPRAWA? Bielsko-Biała, 3-4 października 2014 Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej podjęły inicjatywę wspólnego zorganizowania II ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej: „KABARET – POWAŻNA SPRAWA?”. Konferencja odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 3-4 października 2014 roku, w czasie kolejnej edycji bielskiego Festiwalu Kabaretowego „Fermenty”. Nieustająca popularność […]

Program konferencji Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną DZIEŃ PIERWSZY (12 czerwca) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katowice ul Bankowa 11a, Sala Konferencyjna (poziom 0) 14:00 Rejestracja uczestników 14:30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski) Wykłady otwierające: 14:45–15:15 gość specjalny konferencji prof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska (Centralny Gabinet Edukacji […]

Forum dobrych praktyk edukacyjnych

Zapraszamy serdecznie na Forum dobrych praktyk edukacyjnych, które odbędzie się w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w piątek 13.06 w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Medioznawstwo w dialogu z animacją kulturalną”, organizowanej przez Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Biblioteką Śląską. Podczas forum będzie okazja do zapoznania się z ciekawymi projektami edukacyjnymi prowadzonymi w regionie. Słuchacze otrzymają certyfikat uczestnictwa […]

Program Dni Otwartych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu Dni Otwartych przeznaczonych dla kandydatów na studia kulturoznawcze i medioznawcze. Przed nami dwa intensywne dni wykładów, warsztatów i prezentacji. Program_Dni Otwarte_INKSI US Opisy poszczególnych punktów programu znajdują się na stronie Dni Otwartych 2014.

Od reportażu do tabloidu

Od reportażu do tabloidu   W ramach warsztatów będziemy poznawać funkcjonowanie rynku prasy, a także różne gatunki prasowe. Omówimy zagadnienia związane z etyką i manipulacją, a także spróbujemy własnych sił w napisaniu krótkiego felietonu. Prowadzenie: dr Monika Wiszniowska

Zagraj z nami!

Zagraj z nami!   Warsztaty teatralne mają ukazać sposób pracy studentów nad spektaklem przygotowywanym w ramach cyklicznych zajęć przeznaczonych dla specjalizacji teatrologicznej. Zajęcia rozpocznie interaktywny trening aktorski, opierający się na ćwiczeniach interpretacyjno-ruchowych. W drugiej części warsztatów kandydaci będą mogli uczestniczyć w otwartej próbie spektaklu. Prowadzenie: Magdalena Figzał

Zagraj z nami!

Zagraj z nami!   Warsztaty teatralne mają ukazać sposób pracy studentów nad spektaklem przygotowywanym w ramach cyklicznych zajęć przeznaczonych dla specjalizacji teatrologicznej. Zajęcia rozpocznie interaktywny trening aktorski, opierający się na ćwiczeniach interpretacyjno-ruchowych. W drugiej części warsztatów kandydaci będą mogli uczestniczyć w otwartej próbie spektaklu. Prowadzenie: Magdalena Figzał

Nowości dydaktyczne INKSI 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 naszym studentom (oraz kandydatom na studia) Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ proponuje dwie nowości dydaktyczne: studia II stopnia w zakresie kultur mediów oraz nową specjalność Estetyka miasta na studiach kulturoznawczych II stopnia. Szczegółowe opisy znajdują się w serwisie INKSI na podstronie Kierunki studiów: http://inksi.us.edu.pl/kierunki-studiow/

Propozycje INKSI na Juwenalia: warsztaty dla studentów

Sztuka publicznych wystąpień i autoprezentacji   WARSZTATY DLA STUDENTÓW KULTUROZNAWSTWA I KULTUR MEDIÓW Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia dotyczące publicznych wystąpień i sztuki autoprezentacji, które wskażą uczestnikom podstawowe zasady, ale i najczęściej popełniane w takich sytuacjach błędy.   Zagadnienia szczegółowe: logiczna organizacja wypowiedzi i odpowiedni podział treści, zasady pracy z materiałami ilustracyjnymi, odpowiednie przygotowanie prezentacji multimedialnej, błędy w prezentacjach, techniki przyciągania uwagi słuchaczy, elementy niewerbalne […]

Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst

Co z tą książką? Literatura, liberatura, hipertekst   Zajęcia podejmują problematykę ewolucji: tekstu literackiego: od skończonej, spójnej i zamkniętej całości o linearnym przebiegu znaków (dzieło literackie) do nielinearnej i niesekwencyjnej organizacji danych (dzieło liberackie, hipertekst), trybu lektury: od od-czytywania do aktywnego współudziału w nadawaniu utworowi ostatecznego kształtu. W części warsztatowej uczestnicy podejmą się próby lektury dwóch dzieł liberackich: Spoglądając przez ozonową dziurę Zenona Fajfera i Arw Stanisława Czycza. […]

Fantasy jako współczesny mit

Fantasy jako współczesny mit   Harry’ego Pottera, Władcę Pierścieni i Wiedźmina znają wszyscy świadomi odbiorcy kultury popularnej. Podstawowym problemem warsztatów będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie czy te opowieści są rzeczywiście nową formą mitu, a może tylko jego zdegenerowaną odmianą? Prowadzenie: mgr Adrian Jaworek