Oferta praktyk dla naszych studentów

Nasz partner instytucjonalny – KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej – przesłał nam ofertę praktyk zawodowych, kierowanych specjalnie do naszych studentów. Polecamy ją Państwa uwadze. Zainteresowanych i odpowiadających profilowi studentów prosimy o kontakt z właściwym opiekunem praktyk.

KinoSzkoła poszukuje studentów II lub III roku – filmoznawców, medioznawców, komunikologów, teatrologów (i nie tylko), mających zdolności aktorskie, dysponujących nienaganną polszczyzną w mowie oraz doświadczeniem w prowadzeniu samochodu osobowego. Mile widziane osoby po konkursach krasomówczych, członkowie amatorskich teatrów słowa.

Po odbyciu praktyki (minimum 3 miesiące w okresie październik – maj) KinoSzkoła oferuje pracę z perspektywą zatrudnienia.

www.kinoszkola.pl
Edukacja Filmowa i Medialna
Pozaszkolne Formy Edukacji