JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Nowe książki: PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego / PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, pod red. Aleksandry Kunce

null

Monografie PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego / PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, pod red. Aleksandry Kunce (Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018 / 2019) są prezentacją dokonań projektantów miejsc poprzemysłowych i komentujących tekstów teoretycznych, będących efektem spotkaniowych warsztatów badawczych, prowadzonych w trakcie trwania projektu. Jest to efekt badań w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b (kierownik: Aleksandra Kunce) pt. „Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia”.

Autorzy monografii: Magdalena Abraham-Diefenbach, Aleksandra Kunce, Anna Machwic, Miłosz Markiewicz, Zofia Oslislo-Piekarska, Paweł Paszek, Karol Piekarski, Milota Sidorová, Olga Topol.

Projekt ukazuje praktykowanie miejsca postindustrialnego w kulturze. Spojrzenie, które łączy perspektywy teoretyków i praktyków kultury, a także projektantów, jest ważne w badaniu zjawisk związanych z dziedzictwem postindustrialnym. Dla humanistyki istotne jest uchwycenie momentu przejścia od zagadnień projektowych do kulturowego namysłu nad zaprojektowanymi miejscami / rzeczami / pojęciami. Odwrót od produkcji przemysłowej jako „wytwarzania rzeczy” na rzecz wytwarzania i przetwarzania idei znaczy szlak transformacji technologicznej i powstającego przemysłu usług. Odejście od tego, co planowe i masowe ku temu, co w potencji indywidualne otwiera na praktyki projektowe przekształcające to, co wykorzenione, opuszczone, dawne, zdegradowane. Analizy miasta, dizajnu, ekonomiki, społecznościowej okolicy prowadzą do badawczego oswojenia eksplozji projektowania w odziedziczonej przestrzeni postindustrialnej.