JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Nowa publikacja: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji

Piotr Zawojski: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

O publikacji

Książka dotyczy zagadnień technokultury, zjawiska dotychczas bardzo rzadko prezentowanego w piśmiennictwie polskim w kontekście strategii artystycznych, które stanowią jej artystyczne manifestacje. Wychodząc od teoretycznych rozważań dotyczących współczesnej kultury zdominowanej przez praktyki medialne o charakterze hybrydycznym, w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, Autor stara przedstawić własną wykładnię medialnego świata hybryd i hybrydyzacji. Czyni to na wybranych przykładach twórców i dzieł zaliczanych do kanonu współczesnych dokonań w zakresie sztuki nowych mediów: Kena Godberga, Stelarca, Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau, Ryoji Ikedy oraz wielu innych artystów reprezentujących tzw. sztukę hybrydyczną. Pozycja ta z pewnością może spotkać się z odzewem nie tylko w środowisku akademickim, ale również wśród szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką współczesnej technokultury oraz sztuki nowych mediów. Jej adresatami są kulturoznawcy, medioznawcy oraz osoby zainteresowane najnowszymi trendami w sztuce wykorzystującej nowe media i technologie medialne. Może ona również być rodzajem podręcznika akademickiego na studiach kulturoznawczych, medioznawczych i w uczelniach artystycznych.

O Autorze

Zawojski Piotr, profesor UŚ w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, International Association for Aesthetics, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association of Art Critics (AICA). Od roku 1999 kieruje działem filmu i mediów w kwartalniku „Opcje”. http://www.zawojski.com
Zainteresowania naukowe: teoria filmu, fotografii, nowych mediów oraz cyberkultura. Wybrane publikacje: Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012), autor wielu prac naukowych opublikowanych w „Studiach Filmoznawczych”, „Kwartalniku Filmowym”, „Sztuce i Filozofii”, „Postscriptum”, „Kulturze Współczesnej”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Formacie”, „Zeszytach Telewizyjnych”, „camer@obscura”, „Zeszytach Artystycznych”, „Art Inquiry” i w wielu pracach zbiorowych. Współredaktor (z Andrzejem Gwoździem) książki Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia (2002), redaktor naukowy Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015), Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015). Publikował eseje, recenzje oraz teksty krytyczne w „Ekranie”, „Kinie”, „Fa-Arcie”, „Śląsku”, „Opcjach”, „Biuletynie Fotograficznym Świat Obrazu”.

Terminy promocji książki

23 marca 2017, godz. 18:00 – Strefa Centralna, Katowice Miasto Ogrodów (wstęp wolny)
29 marca 2017, godz. 18:00 – Galeria Bielska BWA (wstęp wolny)