JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Nowa publikacja pod redakcją Miłosza Markiewicza i Agaty Stronciwilk

Miłosz Markiewicz, Agata Stronciwilk, Paweł Ziegler (red.): Pomiędzy tożsamością a obrazem, Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 246.

Tożsamość oraz obraz pozostają jednymi z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki. To wokół nich budowane są kolejne teorie, czy wręcz całe dziedziny wiedzy. Autorzy tekstów zawartych w tomie zadają pytanie, co wyłania się ze zderzenia obu pojęć. Przedmiotem ich zainteresowań jest więc nie tożsamość bądź obraz, ale wszystko to, co odnajdziemy pomiędzy nimi, co wyrasta na skrzyżowaniu dyskursów. Zamieszczone tu studia obejmują refleksją zarówno sztukę, jak i literaturę, film, fotografię czy poezję. Poprzez badania nad konkretnymi tekstami kultury oraz rozważania teoretyczne, autorzy starają się ujawnić skomplikowane relacje zachodzące pomiędzy tym, co tożsamościowe a obrazowością. Pytają zarówno o obrazowanie tożsamości, jak i o tożsamość samego obrazu. Przede wszystkim jednak towarzyszą im pytania o nas samych – o to, co widzimy, kiedy patrzymy w lustro, w jaki sposób kreujemy obrazy i jak im podlegamy.

Książka pod redakcją naukową doktorantów INKSI związanych z Zakładem Estetyki i Antropologii Przestrzeni – mgr Miłosza Markiewicza i mgr Agaty Stronciwilk. W tomie można znaleźć m.in. teksty pracowników i doktorantów INKSI: dr Violetty Sajkiewicz, dr Justyny Hanny Budzik, mgr Jakuba Dziewita, mgr Anny Dudy oraz mgr Agaty Stronciwilk i mgr Miłosza Markiewicza. Zapraszamy do lektury!

Książkę można pobrać w formacie PDF ze strony wydawcy: http://www.grupakulturalna.pl/pliki/pomiedzy_tozsamoscia_a_obrazem.pdf