JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Nowa publikacja pod redakcją Barbary Kity i Magdaleny Kempnej-Pieniążek: Filmowe pejzaże Europy

Filmowe pejzaże Europy, Barbara Kita, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 260.

O publikacji

Książka jest przeglądem współczesnego kina europejskiego z perspektywy charakterystycznego ujęcia krajobrazu. W jaki sposób europejscy twórcy wykorzystują pejzaż? Czy jest dla nich znaczący i determinuje wybór odpowiednich środków, sposoby filmowania? Na pytania te odpowiadają autorzy dziesięciu esejów. Każdy z artykułów poddaje pod refleksję zestaw filmów, w których krajobraz odgrywa istotną rolę. Czasem rozumiany jest on w sposób metaforyczny, jako element autorskiej narracji (artykuły Ilony Copik o postindustrialnym pejzażu generującym kwestie społeczne oraz Wojciecha Sitka o filmach „złamanej Brytanii”). Innym razem przedmiotem namysłu jest krajobraz miejski, ujmowany w wymiarze symbolicznym (artykuł Andrzeja Gwoździa, pokazujący, w jaki sposób mur berliński [nie] istniał w kinie oraz esej Przemysława Pieniążka poddający interpretacji infernalny pejzaż filmów Dario Argento). Kompleksowe ujęcie krajobrazu filmowego można odnaleźć w interpretacji kina hiszpańskiego, w którym Joanna Aleksandrowicz zestawia ze sobą pejzaże baskijskie oraz andaluzyjskie. Propozycja Karoliny Kostyry wpisuje się w peregrynację pejzaży natury, będących nieodłącznym elementem filmów coming of age w kinie światowym. Zupełnie inaczej funkcjonują wiejskie romantyczne pejzaże w twórczości Jana Jakuba Kolskiego, stanowiące przedmiot zainteresowania Jakuba Zajdla, który filmowe przywiązanie do nich odnajduje w życiorysie reżysera. Wreszcie Magdalena Kempna-Pieniążek oraz Natalia Gruenpeter zajęły się autorskimi interpretacjami pejzażu w kinie Bruno Dumonta oraz Lucile Hadžihalilović.

O Autorkach

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ, redaktor naczelna internetowego dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”, sekretarz Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego. Zainteresowania naukowe: zajmuje się głównie kinem najnowszym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak estetyka neo-noir, ponowoczesna tożsamość, współczesne filmowe autorstwo, poetyki autorskie oraz duchowość w filmie. Wybrane publikacje: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera (Katowice 2012), Formuły duchowości w kinie najnowszym (Katowice 2013), Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa (Wrocław 2013). Współredaktorka tomu Granice kultury (Katowice 2010), autorka artykułów publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Kultury Współczesnej”, „Filmu na Świecie”, „Postscriptum Polonistycznego”, „EKRANów” oraz „Opcji”.

dr hab. Barbara Kita, adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach INKSI UŚ. Jest autorką Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów (Kraków 2003) oraz redaktorką książki Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim (Kraków 2006). Interesuje się teorią filmu i nowych mediów, szczególnie zaś problematyką miejskiej oraz wizualnej mobilności (prędkości), kinem francuskim. Autorka artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach filmoznawczych oraz kulturoznawczych. Stypendystka Rządu Konfederacji Helweckiej (Fryburg, 1995–96).