JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Nowa publikacja Magdaleny Kempnej-Pieniążek i Przemysława Pieniążka o kinie Petera Weira

Magdalena Kempna-Pieniążek, Przemysław Pieniążek, Inny/Obcy. Transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 176.

O publikacji

Twórczość Petera Weira jest owocem spotkania kina gatunków i kina artystycznego, a także kina australijskiego i kina hollywoodzkiego (a w tle również kina europejskiego). W świetle najnowszych badań prezentuje się ona jako fenomen o charakterze transnarodowym, efekt kombinacji wątków zaczerpniętych z różnych systemów kulturowych. Książka zdaje relację z dokonującej się w ostatnich latach zmiany perspektywy w postrzeganiu dorobku Weira: od interpretacji zogniskowanych na zagadnieniach duchowych do wątków akcentujących status autora funkcjonującego w warunkach tzw. „globalnego Hollywoodu”. Przedstawiane są w niej również najważniejsze aspekty wędrówek, którą odbywają bohaterowie filmów reżysera w poszukiwania głębszego wymiaru egzystencji, pozwalającego określić im swoją tożsamość oraz przynależność w świecie, w którym „wszystko zaczyna się i kończy we właściwym miejscu i czasie”.

O Autorach

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek – adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sekretarz Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego. Zajmuje się głównie kinem najnowszym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak estetyka neo-noir, ponowoczesna tożsamość, współczesne filmowe autorstwo, poetyki autorskie oraz duchowość w filmie. Wybrane publikacje: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera (Katowice 2012), Formuły duchowości w kinie najnowszym (Katowice 2013), Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa (Wrocław 2013), Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (Katowice 2015). Współredaktorka tomu Granice kultury (Katowice 2010), autorka artykułów publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Kultury Współczesnej”, „Filmu na Świecie”, „Postscriptum Polonistycznego”, „artPAPIERu”, „EKRANów” oraz „Opcji”.

 

mgr Przemysław Pieniążek – doktorant w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent podyplomowych studiów dziennikarskich (UŚ). Jego zainteresowania badawcze wiążą się głównie z filmowymi i komiksowymi mikrohistoriami. Niegdyś dziennikarz „Gazety Zawierciańskiej”, autor recenzji, esejów i tekstów publicystycznych o tematyce filmowej, literackiej oraz komiksowej. Redaktor działu komiksu w internetowym dwutygodniku kulturalnym „artPAPIER”. Regularnie publikował na łamach „Twórczości”, „Nowych Książek”, „Lampy”, „Arteonu”, „Filmu”, „Śląska”, „Nowej Fantastyki”, „Science Fiction Fantasy Horror” oraz kwartalników „Opcje” i „Czas Fantastyki”. Na łamach miesięcznika „Bluszcz” prowadził autorski dział recenzji nowości komiksowych. Zwycięzca drugiej edycji konkursu „Powiększenie” organizowanego przez portal Filmweb.