Rola muzyki w filmie

Rola muzyki w filmie

 
Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z tematem funkcji muzyki w filmie. Poruszona zostanie m.in. problematyka kulturowego podłoża istnienia dźwięku (a co za tym idzie – muzyki) w dziele filmowym, relacji muzyki wobec obrazu, podziału na „złą” i „dobrą” muzykę filmową. Postawione zostanie także pytanie o stopień autonomii muzyki filmowej wobec filmu. Wykład uzupełnią fragmenty analizy i interpretacji wybranych scen znanych dzieł filmowych.

Prowadzenie: mgr Adam Andrysek