JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Monografie

Monografie autorskie i zbiorowe pracowników Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (z afiliacją Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

2016

 1. Piotr Zawojski: Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 327.
 2. Jacek Mikołajczyk: Operetka przy Nowym Świecie. Historia teatru muzycznego w Gliwicach w latach 1952-2015, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2016, ss. 305.
 3. Aleksandra Kunce: Człowiek Lokalny. Rozważania umiejscowione, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 340.
 4. Aleksandra Kunce (red.): Na uboczu [tom monograficzny czasopisma „Anthropos?” w wersji online i na pytach CD, nr 25], Uniwersytet Śląski, Katowice 2016, ss. 198.
 5. Maria Popczyk: The aesthetic of the city [tom monograficzny czasopisma „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal” vol.5, no 2], Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2016, ss. 220.
 6. Adam Pisarek: Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei, Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 264.
 7. Jakub Dziewit, Małgorzata Kołodziej, Adam Pisarek (red.): Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, Grupakulturalna.pl, Katowice 2016, ss. 394.
 8. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.): Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 352.
 9. Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.): Nauczyciel akademicki – etos i warsztat, Studio Lexem, Piaseczno 2016, ss. 201.
 10. Anna Gomóła, Marek Pacukiewicz (red.): Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 344.
 11. Arkadiusz Rybak, Andrzej J. Wójcik, Zygmunt Woźniczka, Kazimierz Miroszewski (red.): Dąbrowa Górnicza. Monografia. T. 3. Dzieje Miasta. Część 1, Muzeum Miejskie Sztygarka, Dąbrowa Górnicza 2016, ss. 723.
 12. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska (red.): Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji ich udziału w bitwie o Monte Cassino, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384.
 13. Beata Gontarz (red.): Kulturowe gry w „Grze o tron”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384.
 14. Piotr Zawojski: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, ss. 350.

2015

 1. Maria Popczyk (redakcja naukowa numeru monograficznego): „ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal”, The aesthetics of the city, vol.5, no.2, 2015, ss. 220.
 2. Urszula Żydek-Bednarczuk: Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 3. Tadeusz Miczka et al.: Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce w latach 2015-2020, (Współautorzy: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski,
  Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek). Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa 2015.
 4. Tadeusz Miczka et al.: Analiza i diagnoza oraz określenie perspektywy rozwoju polskiej kinematografii jako elementu rynku audiowizualnego, (Współautorzy: Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, Tomasz Gackowski, Andrzej Garapich, Tadeusz Kowalski, Agnieszka Ogrodowczyk, Stanisław Piątek). Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa 2015.
 5. Andrzej Gwóźdź (red.): Kino Hanny Schygulli, Wyd. Atut, Wrocław 2015.
 6. Andrzej Gwóźdź, B. Braun, A. Dębski (red.): Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2015.
 7. Piotr Zawojski (red.): Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, Wyd. 13muz (Instytucja Kultury Miasta Szczecin), Szczecin 2015.
 8. Piotr Zawojski (red.): Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015.
 9. Magdalena Kempna-Pieniążek: Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 10. Justyna Hanna Budzik: Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 11. Justyna Hanna Budzik, Ilona Copik (red.): Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 12. Ewa Wąchocka (red.): Intymne – prywatne – publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 13. Grażyna Golik-Szarawarska (red.): Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku
  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 14. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka (red.): Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 15. Beata Popczyk-Szczęsna: Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 16. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk (red.): Kabaret – poważna sprawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 17. Miasto i miejsce, tom monograficzny (nr 24) czasopisma Anthropos?, Aleksandra Kunce (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
 18. Aleksandra Achtelik: Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 19. Zeszyty Chorzowskie, T. 16 Jacek Kurek (red.), Wyd. Miejski Dom Kultury Batory, Chorzów 2015.
 20. Przyjaźń. Medium Mundi XI, Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski (red.), Miejski Dom Kultury Batory, Chorzów 2015.
 21. Barbara Bokus, Ewa Kosowska (red.): O wątpieniu, Studio Lexem, Piaseczno 2015.
 22. Tomasz Gruszczyk: Czytanie filmu – oglądanie literatury.
  Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych, 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 23. Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny nr 16. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (red.), Uniwersytet Śląski, Grupakulturalna.pl, Katowice 2015.

2014

 1. Tadeusz Miczka: Kino włoskie (e-book), Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2014.
 2. Anna Maj (red): Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK 2014.
  Ilość stron: 272.
 3. Beata Gontarz: Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
  Ilość stron: 320.
 4. Aleksandra Kunce (red.): Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 1 Górny Śląsk – miejsce.
  Tom monograficzny 22, „Anthropos?” 2014, nr 22, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
 5. Aleksandra Kunce (red.): Narracje dla Górnego Śląska. Cz. 2 Górny Śląsk – zapis.
  Tom monograficzny 23, „Anthropos?” 2014, nr 23, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014.
 6. Małgorzata Krakowiak (red.): Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014.
 7. Andrzej Gwóźdź (red.): Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą, Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katowice 2014.
 8. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.): Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje (e-book), Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014.
 9. Andrzej Gwóźdź, Magdalena Kempna-Pieniążek (red.): Film i media – przeszłość i przyszłość. Numer monograficzny „Kwartalnika Filmowego” 2014, vol. 145, nr 85, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2014.
 10. Jakub Dziewit, Małgorzata Rygielska (red.): Lewis Henry Morgan. Numer monograficzny „Laboratorium Kultury”, Wyd. Grupakulturalna.pl, Katowice 2014.
 11. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska (red.): Wilki i ludzie.
  Małe kompendium wilkologii
  , współpraca: K. Jaglarz, Wyd. Grupakulturalna.pl, Katowice 2014. Ilość stron: 362.
 12. Jakub Dziewit: Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, Wyd. Grupakulturalna.pl, Katowice 2014.
 13. Małgorzata Kądziela, Sławomir Szafrański, Marta Tabota, Maciej Ząbek (red.): Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2014.
 14. Dorota Fox: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2014.
 15. Magdalena Figzał, Beata Popczyk-Szczęsna (red.): Dramat i doświadczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. Ilość stron: 488.
 16. Ewa Wąchocka (red.): Widowisko – Teatr – Dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, wyd. 2 popr. i uzup. (eBook).
 17. Marzena Kotyczka (red.): Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014. Ilość stron: 212.
 18. Aleksandra Achtelik: Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 19. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska (red.): Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

2013

 1. Tadeusz Miczka: O śmierci na ekranie, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013. Ilość stron: 208.
 2. Anna Maj (red.): Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web,
  Inter-Disciplinary Press, Oxford 2013. Ilość stron: 182.
 3. Aleksandra Kunce, Maria Popczyk: Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 224.
 4. Andrzej Gwóźdź: Jest film, nie ma filmu – koniec bajki. Felietony o kinie,
  Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2013. Ilość stron: 210.
 5. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Oikologia. Nauka o domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 200.
 6. Magdalena Kempna-Pieniążek: Formuły duchowości w kinie współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 264.
 7. Barbara Kita: Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013. Ilość stron: 260.
 8. Magdalena Kempna-Pieniążek: Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013. Ilość stron: 274.
 9. „Laboratorium Kultury” 2013, nr 2, pod. red. Marka Pacukiewicza i Adama Pisarka [tom monograficzny: Laboratorium Bronisława Malinowskiego].
 10. „Kultura Współczesna” 2013, nr 3, pod. red. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej [tom monograficzny: Fizjologie/transgresje].
 11. Ilona Copik: Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 256.
 12. Andrzej Dębski, Andrzej Gwóźdź (red.): W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013. Ilość stron: 526.
 13. „Anthropos?” 2013, nr 20-21, pod red. Aleksandry Kunce [tom monograficzny: Sztuka życia], Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice 2013. Ilość stron: 301.
 14. Andrzej Gwóźdź, Barbara Kita (red.): Pamięć kina, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 240.
 15. Beata Popczyk-Szczęsna: Dramaturgia polska po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 88.
 16. Jacek Mikołajczyk: Bogowie i herosi. Mity greckie w obrazach wielkich mistrzów,
  Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013. Ilość stron: 211.
 17. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Adam Pisarek (red.): Ukąszenia, wirusy, memy…
  Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych
  , Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2013. Ilość stron: 284.
 18. Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor (red.): Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t. 3, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013. Ilość stron: 224.
 19. Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, [tom 1 – podręcznik, tom 2 – tłumaczenia dialogów i klucz do ćwiczeń],
  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: tom 1 – 188, tom 2 – 157.
 20. Anna Gomóła, Małgorzata Rygielska (red.): Starość jako wyobrażenie kulturowe, grupakulturalna.pl, Katowice 2013. Ilość stron: 267.
 21. Zygmunt Woźniczka: Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku [wydanie drugie, poszerzone i poprawione], Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013. Ilość stron: 495.
 22. Monika Wiszniowska: Sztuka felietonu Stefana Kisielewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 83.
 23. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński (red.): Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 255.
 24. Ewa Kosowska: Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 248.
 25. Urszula Żydek-Bednarczuk, E. Malinowska, J. Nocoń (red.): Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.
 26. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Beata Gontarz, Monika Wiszniowska: Literackie reprezentacje historii. Świadectwa – mediatyzacje – eksploracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 255.
 27. Maria Popczyk: Konteksty intermedialności. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ochrony Pracy w Katowicach, Katowice 2013. Ilość stron: 190.
 28. Dorota Bastek, Martyna Fołta (red.): Transgresywne monstrum, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Ilość stron: 300.

2012

 1. Joanna Aleksandrowicz: Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Ilość stron: 352
 2. Małgorzata Krakowiak: Mierzenie się z esejem. Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 193.
 3. Piotr Zawojski: Sztuka obrazu i obrazowanie w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012. Liczba stron: 332.
 4. Magdalena Kempna-Pieniążek: Dziwniejsze niż fikcja. Rola wyobraźni w filmach Marca Forstera, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 172.
 5. Marek Pacukiewicz: Grań kultury. Transgresje alpinizmu, Universitas, Kraków 2012. Liczba stron: 292.
 6. Małgorzata Rygielska: Przyboś czyta Norwida, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 186.
 7. Aleksandra Achtelik, Bernadeta Niesporek-Szamburska: Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauczania dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 234.
 8. Aleksandra Kunce (red.): Odpowiedzialność. Tom monograficzny „Anthropos?” 2012, nr 18-19, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Katowice 2012. Liczba stron: 178.
 9. Aleksandra Kunce (red.): Lęki. Numer tematyczny „Kultury Współczesnej”, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Warszawa 2012, nr 4 (75). Liczba stron: 180.
 10. Aleksandra Kunce (red.): Studia Kulturowe. Doświadczenie w kulturze 2012, t. 3,
  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, AWR Edytor, Katowice 2012. Liczba stron: 160.
 11. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (red.): Zeszyt memetyczny. Tom monograficzny „Teksty z ulicy” 2012, nr 14. Zespół pracowników naukowych, doktorantów i studentów UŚ w Katowicach & Wydawnictwo i Agencja Autorska OFFMAX s.c. Katowice 2012. Liczba stron: 142.
 12. Adam Pisarek (red.): „Laboratorium kultury” 2012, nr 1. Numer monograficzny: Radość tropików, grupakulturalna.pl, Katowice 2012. Liczba stron: 164.
 13. Adam Pisarek (red.): Wizjer. Od kultury obrazu do obrazu w kulturze, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2012. Liczba stron: 160.
 14. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk (red.): Jaki jest kabaret?, Uniwersytet Śląski i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012. Liczba stron: 213.
 15. Ewa Dąbek-Derda, D. Buchwald, J.J. Kowarski (red.):
  Zabawa w teatr, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2012. Liczba stron: 260 (+ 600 stron ilustracji).
 16. Alicja Głutkowska-Polniak: Wyobraźnia. Sztuka i design, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. Liczba stron: 240.

2011

 1. Tadeusz Miczka: O śmierci na ekranie, Bielsko-Biała 2011.
 2. Tadeusz Miczka: Kino włoskie, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
 3. Anthropos?, Czasopismo Naukowe pod red. Aleksandry Kunce, tom poświęcony idei DOMU, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, nr 16-17, s.237 [punktacja według MNiSW – 9 pkt.].
 4. Andrzej Gwóźdź: Obok kanonu. Tropami kina niemieckiego, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 5. Anna Gomóła: Jan Michał Witort – Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”, Exemplum, Katowice-Poznań 2011.
 6. Teksty z ulicy, pod red. Dobrosławy Wężowicz-Ziółkowskiej, nr 13 (2011). Zeszyt memetyczny, ss. 111.
 7. Bezpieczny świat wielu kultur i narodów. Przewodnik dla nauczycieli, pod red. Anny Gomóły, Małgorzaty Kądzieli, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Wydawnictwo i-Press, Będzin 2011, ss. 136.
 8. Jacek Mikołajczyk: Zabójczy flirt – literatura i terroryzm, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, ss. 232.
 9. Maria Popczyk (red.): Kultura Współczesna, tom Przemyśleć przyrodę, 1/2011. ss.182.
 10. Narodziny Nowego Człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów, pod red. Anny Maj. Seria: Zeszyty Komunikacji Kulturowej, nr 2. Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2011 [eBook], ss. 143.

2010

 1. Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Julia Legomska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 2. Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Piotr Zawojski, Poltext, Warszawa 2010.
 3. Kino po kinie, pod red. Andrzeja Gwoździa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 4. Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, pod red. Andrzeja Gwoździa, Universitas, Kraków 2010.
 5. Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku, Zygmunt Woźniczka, „Śląsk”, Katowice 2010.
 6. Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1957-1989, Jacek Mikołajczyk, Gliwicki Teatr Muzyczny, Gliwice 2010. Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking, Riha Daniel and Anna Maj (Eds.), Amsterdam/New York 2010, XIII.
 7. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, pod red. Piotra Zawojskiego, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010.
 8. Widowisko-Teatr-Dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, pod red. Ewy Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 9. Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, t.2, pod red. Aleksandry Achtelik, Małgorzaty Kity, Jolanty Tambor, Wydawnictwo Gnome, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 10. Anthropos?, nr 14-15, pod red. Aleksandry Kunce, Czasopismo Naukowe, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, 9 pkt. na liście MNiSW.
 11. Granice kultury, pod red. Andrzeja Gwoździa, przy współpracy Magdaleny Kempnej-Pieniążek, Oficyna Naukowa „Śląsk”, Katowice, 2010.
 12. Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, pod red. Andrzeja Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 13. Audiowizualność i mimetyki przestrzeni, Karina Banaszkiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

2009

 1. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. E. Wąchockiej i V. Sajkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 2. Marek Pacukiewicz: Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada, Universitas, Kraków 2009.
 3. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, prac. zbior. pod red. Anny Maj i Michała Derdy-Nowakowskiego, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.
 4. Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Antologia, wyb. i oprac. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2009.
 5. Film als Baustelle. Das Kino Und Seine Paratexte / Film Under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts, pod red. Andrzeja Gwóździa, „Schüren”, „Śląsk”, Marburg, Katowice 2009.
 6. Kutzowisko 2, pod red. Andrzeja Gwoździa, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, ss. 292. 2009, ss. 300.
 7. Opowiedzieć historię, Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, pod redakcją B.Gontarz i M.Krakowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 494.
 8. The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 219.
 9. Digital Memories. Exploring Critical Issues, pod red. Anny Maj, Daniela Riha, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2009, ss. 227.