JEST TO ARCHIWALNA WERSJA SERWISU INKSI

 

Nowa strona Instytutu Nauk o Kulturze znajduje się pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/inok/

 

Moduły ogólnouczelniane

Moduły ogólnouczelniane

Przypominamy studentom I roku studiów II stopnia, że w tym semestrze powinni zaliczyć także moduł ogólnouczelniany. Szczegółową informację otrzymali Państwo mailem. Osoby, które nie podały swojego adresu kontaktowego w dziekanacie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją przekazaną przez Rektorat.

Informacja Rektoratu

Uprzejmie informujemy, że stosownie do przepisów rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 każdy ze studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) poniższych kierunków studiów jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z tzw. „modułu ogólnouczelnianego”:

 • Administracja (dowolny moduł);
 • Biofizyka (moduł humanistyczny);
 • Biologia (moduł społeczny);
 • Biotechnologia (moduł społeczny);
 • Ekonofizyka (moduł humanistyczny);
 • Fizyka (moduł humanistyczny lub społeczny);
 • Geofizyka (moduł humanistyczny);
 • Geografia (moduł humanistyczny);
 • Geologia (moduł humanistyczny);
 • Historia (dowolny moduł);
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (moduł społeczny);
 • Informatyka (moduł humanistyczny);
 • Inżynieria materiałowa (moduł humanistyczny);
 • Kulturoznawstwo (dowolny moduł);
 • Kultury mediów (dowolny moduł);
 • Mechatronika (moduł humanistyczny);
 • Nauki o rodzinie (dowolny moduł);
 • Pedagogika (Katowice) (dowolny moduł).

Zajęcia te można zrealizować na trzy sposoby:
– rejestrując się na jeden z modułów zajęć z oferty ogólnouczelnianej przygotowanej przez Uczelnię, którą prezentujemy poniżej,
– zapisując się na zajęcia ogólnouczelniane zorganizowane przez macierzysty wydział (o ile takie zaoferowano),
– wybierając zajęcia z całej oferty edukacyjnej UŚ, które mają co najmniej 30 godzin wykładu i 3 pkt. ECTS i uzyskując zgodę Dziekana macierzystego wydziału na ich zaliczenie jako modułu ogólnouczelnianego na podstawie przepisów zarządzenia Rektora UŚ nr 57/2015 w sprawie uczestnictwa przez studentów w zajęciach nieobjętych planem studiów.

Dla studentów chcących skorzystać z oferty ogólnouczelnianej w semestrze letnim 2015/2016 przygotowano do wyboru następujące moduły:

[Prowadzący
Nazwa zajęć
Wydział, na którym się odbywają
Termin zajęć]

1.
prof. zw. dr hab. Halina Rusek
Moduł humanistyczny: Antropologiczne konteksty kultury współczesnej
WNoZ
wt. 10.00-12.00 s. 001

2.
ks. dr Grzegorz Strzelczyk
Moduł humanistyczny: Duchowość chrześcijańska – teoria i technologia
Instytut Matematyki
wt. 17.00-20.00 w dniach: 1.03, 8.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06

3.
dr hab. Jacek Warchala
Moduł humanistyczny: Komunikacja perswazyjna, czyli od retoryki do reklamy
WPiA
czw. 16.50-18.40 
Aula nr 5

4.
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski
Moduł humanistyczny: Literatura fantastyczno-naukowa
Instytut Fizyki
czw. 16.00-17.30 Sala Audytoryjna I

5.
prof. dr hab. Aldona Skudrzyk
Moduł humanistyczny: Nowe media a język
WNoZ
pon. 10.00-11.30 Aula

6.
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
Moduł humanistyczny: O Bogu, zwierzętach i ludziach
WFil Katowice
pt. 15.00-16.30 s. 209

7.
prof. dr hab. Janusz Ryba
Moduł humanistyczny: Oświeceni o rodzinie, małżeństwie i kobiecie
WTL
pon. 11.30-13.00 s. 202

8.
prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński/ dr hab. Tomasz Nowak
Moduł humanistyczny: Perspektywy uniwersytetu i humanistyki / Język w ogniu badań eksperymentalnych (obserwacje i interpretacje)
WFil Katowice
pt. 16.30-18.00 s. 209

9.
mgr Arngrimur Vidalin (Uniwersytet Islandzki)
Moduł humanistyczny: Monsters in Old Norse Literature and Culture (zajęcia w j. angielskim – podczas rejestracji należy wybrać „Ogólnouczelniane moduły dydaktyczne o tematyce skandynawistycznej”)
WFil Sosnowiec
czw. 16.40 s. 2.22

10.
mgr Arngrimur Vidalin (Uniwersytet Islandzki)
Moduł humanistyczny: Science and the Paranormal in Medieval Scandinavia (zajęcia w j. angielskim – podczas rejestracji należy wybrać „Ogólnouczelniane moduły dydaktyczne o tematyce skandynawistycznej”)
WNS
czw. 11.10 s. 141

11.
prof. dr hab. Piotr Skubała/ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Moduł przyrodniczy: Filozoficzne i etyczne aspekty ochrony środowiska (zajęcia w formie e-learningu)
e-learning

12.
mgr Karolina Paluszek / mgr Justyna Więcławek / mgr Katarzyna Grotkowska / mgr Anna Rocławska / (dr hab. Sławomir Tkacz koordynator modułu)
Moduł społeczny: e-learning Prawo dla nieprawników (zajęcia w formie 
e-learningu)
e-learning

13.
dr Lidia Rodak
Moduł społeczny: e-learning Teoria gender w dyskursie społecznym i prawnym (zajęcia w formie e-learningu)
e-learning

14.
prof. zw. dr hab. Marek Szczepański
Moduł społeczny: Polska w systemie światowym – system światowy w Polsce. Perspektywa socjologiczna
WBiOŚ
pon. 16.00-19.00 co 2 tyg. Aula (budynek przy ul. Bankowej 9)

15.
prof. zw dr hab. Marek Zrałek
Moduł ścisły: Rozwój poglądów na budowę świata i praw przyrody
WNS
czw. 11.10-12.40 s. 339

16.
dr hab. Ilona Bednarek
Moduł ścisły: Zrozumieć niebo
WPiPs
pon. 9.45-11.15 Aula

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy zalogować się do USOSweb, gdzie będzie przeprowadzona elektroniczna rejestracja pt. „Obowiązkowe moduły ogólnouczelniane studia stacjonarne drugiego stopnia – I i II semestr 2015/2016L”. I tura rejestracji zostanie uruchomiona 18 lutego o godz. 12:00 i zakończy się 29 lutego o godz. 23.59 (wyjątkiem są zajęcia mgr. Vidalina, prowadzone w j. angielskim, na które rejestracja już trwa – aby się na nie zapisać, należy wybrać „Ogólnouczelniany moduł dydaktyczny o tematyce skandynawistycznej”).
Każdy student może wybrać jedne zajęcia. Osoby, które chciałyby uczęszczać na większą liczbę zajęć, mają taką możliwość w trybie przewidzianym w zarządzeniu Rektora UŚ nr 57/2015.
Zajęcia ogólnouczelniane rozpoczną się od 29 lutego 2016 r.
Równocześnie przypominamy, że niezaliczenie wybranego modułu ogólnouczelnianego niesie takie same skutki, jak niezaliczenie dowolnego innego modułu zajęć.
W razie technicznych problemów z rejestracją uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów: diots@us.edu.pl